Som Läkartidningen berättade tidigare i veckan får en våldtäktsdömd läkarstudent vid Lunds universitet fortsätta sina studier, enligt en dom i förvaltningsrätten.

– Domslutet och det aktuella fallet visar tydligt på ett behov att se över regelverket för avskiljande för legitimationsgrundande utbildningar. Det är därför mycket välkommet att ansvarig minister, Matilda Ernkrans, meddelat att en utredning kommer att tillsättas för att se över frågan om vad som ska krävas för att avskilja studenter från högskoleutbildning, säger Maria Björkqvist, utbildningsansvarig på medicinska fakulteten om domen.

Läkarstudent dömdes i slutet av juni till två års fängelse för att ha våldtagit en annan läkarstudent. Studenten har överklagat våldtäktsdomen till hovrätten. Där är inte ärendet avgjort ännu, vilket innebär att domen inte har vunnit laga kraft.

Lunds universitet ansökte tidigare i år om att få studenten avskild från utbildningen hos Högskolans avskiljandenämnd (HAN). HAN ansåg dock inte att fanns tillräckliga skäl att stänga av mannen eftersom domen inte vunnit laga kraft. Lunds universitet överklagade till förvaltningsrätten.

Maria Björkqvist har tidigare beskrivit fallet som principiellt viktigt.

– Vi anser att det är viktigt att det prövas i förvaltningsdomstolen, och det blir intressant att se hur domstolen ställer sig till detta, sa hon angående överklagan.

Domstolens inställning är att studenten inte utgör en »påtaglig risk för andra i sin utbildningsmiljö«, vilket är en förutsättning för att kunna avskilja studenten från läkarutbildningen. Till skillnad från HAN menar förvaltningsdomstolen att det inte krävs att domen har vunnit laga kraft för att en person ska avskiljas från sina studier.

Kommer ni att överklaga förvaltningsrättens dom?

– Vi måste nu sätta oss in i domen från förvaltningsrätten och ta ställning till hur vi går vidare. Det är rektor som fattar ett eventuellt beslut om överklagande, säger Maria Björkqvist.

Läs också:

Domstol: Våldtäktsdömd student får studera vidare

Högskoleminister vill se över regler för avskiljande av student

Lunds universitet överklagar beslut om våldtäktsdömd student

Lunds universitet vill stänga av läkarstudent