Fram till sista oktober i år har Socialstyrelsen fått in 119 168 anmälningar till donationsregistret, vilket alltså är fler än under något helår under de senaste tio åren.

Enligt Socialstyrelsen beror uppsvinget bland annat på att flera medier tagit upp ämnet organdonation under året. 

Ett exempel är SVT:s satirprogram »Svenska nyheter« som uppmanade tittarna att anmäla sig till donationsregistret i februari i år. Det fick 18 000 personer att anmäla sig – och Socialstyrelsens webbplats att krascha, vilket Läkartidningen berättat om.

– Efter det har den positiva trenden med många anmälningar fortsatt. Det är viktigt att göra sin vilja känd, säger Wenche Stribolt, utredare på Socialstyrelsen, i en kommentar på myndighetens webbplats under den pågående Donationsveckan.

Samtidigt råder det fortfarande brist på organ och vävnader för transplantation, enligt Socialstyrelsen. Totalt fanns behov av 890 organ den 1 oktober i år, och allra störst är behovet av njurar.

Myndigheten konstaterar också att det fortfarande är många som inte tagit ställning i donationsfrågan. Endast runt 45 procent av Sveriges befolkning har gjort sin donationsvilja känd genom att anmäla sig till donationsregistret, informera närstående eller fylla i ett donationskort.

Totalt finns omkring 1,7 miljoner personer registrerade i donationsregistret, och av dem är drygt 75 procent positiva till att donera sina organ och vävnader.