Christer Lidman, Stockholms läkarförening. Foto: Katrin Trysell

För två år sedan sa fullmäktige ett rungande ja till att Läkarförbundet skulle mer aktivt verka för läkares rätt till en egen, ostörd arbetsplats. Inför årets fullmäktigebeslut lyfte Stockholms läkarförening ännu en gång frågan i en motion. De vill också veta hur förbundet arbetat med detta sedan 2017.

– Vi tycker inte att det har hänt någonting. Nu känns det dessutom ännu viktigare att ta tag i de här frågorna. Många nya sjukhus byggs och många andra byggs om och då tar man ofta av de administrativa ytorna, sa Christer Lidman, huvudskyddsombud på Karolinska universitetssjukhuset och ledamot i Stockholms läkarförening, till Läkartidningen inför beslutet.

– På exempelvis NKS har man ju minskat ned ytorna redan från start. Där finns det doktorer som bär runt på sina saker i ryggsäck och det fungerar inte.

Förbundsstyrelsen – och fullmäktige – höll med om att Läkarförbundet ska lägga ytterligare krut på detta, även om förbundet redan arbetar fortlöpande med att utveckla förbundets föreningar och skyddsombud i frågan – bland annat genom skriften om Läkarexpeditioner och jourrum.

Fullmäktige bestämde alltså också att Förbundsstyrelsen ska redovisa hur de arbetat med frågan de senaste åren.