– Vårt första mål att vi synkroniserar med varandra, oavsett var man befinner sig i landet så man vet vilken forskning som är på gång. Det andra syftet är att få en större omfattning på studier och få större genomslagskraft, säger Gudrun Greim.

Hon är verksamhetschef för Närhälsan online, Västra Götalandsregionens egen digitala primärvård, och en av medlemmarna i det nystartade nätverket.

Det »Nationella nätverket för utvärdering av digitala vårdtjänster« samlar forskare från en rad olika områden som berör digital vård. Här finns till exempel forskare som sysslar med hälsoinformatik, företagsekonomi, sociotekniska perspektiv och så kallad förändringströtthet. 

I Västra Götaland forskas just nu exempelvis på arbetsmiljön för läkare som arbetar digitalt, och validitet och reliabilitet inom diagnostik vid digitala möten. I Uppsala utvärderas en ny chattfunktion hos 1177. Och vid Linnéuniversitetet forskas bland annat på stordata och återanvändning av sjukvårdsdata.

I nuläget är knappt 20 personer från nio lärosäten med i närverket; några med medicinsk bakgrund, flera från andra områden. Men tanken är att nätverket ska växa med fler forskare. 

– Man får större bredd och genomslag om man har olika professioner som bedriver forskningen, säger Gudrun Greim.

Debatten om så kallade nätläkare går ibland hög, men det har inte alltid funnits en stark grund av forskning att stödja sig mot. Nasim Farrokhnia, ordförande i E-hälsoläkarföreningen, forskare och handledare vid Karolinska institutet, kvalitets- och forskningschef på vårdgivaren Kry samt initiativtagare till nätverket, tror att det nya nätverket kan bidra till en mer nyanserad debatt. Och där är bredden en viktig faktor.

– Jag tror att det är viktigt att olika aktörer är med; olika universitet och fakulteter. Det finns företrädare för både den offentliga vården och den privata. Det skapar trovärdighet, att vi faktiskt bottnar i fakta. Det är inte en klubb för tyckande. 

Nästa steg för nätverket är något så praktiskt som att få upp en webbsida. På lite längre sikt vill forskarna hålla en nationell konferens och undersöka möjligheten att engagera patientföreningar. En viktig sak blir också att kartlägga alla forskningsprojekt på området.

– Vill man ska man kunna borra vidare i olika ämnen tillsammans och gemensamt söka medel, säger Nasim Farrokhnia.

 

Läs även:

E-hälsoläkarna blir del av Läkarförbundet

Fel modell för ersättning bromsar digital utveckling i vården

Utredning: Reformerat vårdval och begränsning för nätläkare

Ny studie visar vem den digitala patienten är

Nätläkare: »Kollegor har en konstig föreställning om vad vi gör«