Som Läkartidningen tidigare berättat vill SLF student införa ett nationellt kollektivavtal för läkare som inte är legitimerade eller examinerade. De vill också att Läkarförbundet ska verka för en lägsta månadslön på 35 000 kronor för denna grupp vikarierande underläkare.

Enligt SLF Student har lönerna för vikarierande underläkare stagnerat och till och med gått ned i vissa regioner. Medellönen ligger på 26 800 kronor per månad, men kan i enstaka fall vara 19 000.

– I det överflöd av underläkare som vi har i dag är vi fullständigt utbytbara. Det har lett till en fruktansvärd lönedumpning, sa Niki Shams, vice ordförande SLF student, och fortsatte:

– Det är jätteviktigt att stötta underläkare innan examen. Det är därför SLF student yrkar på att vi ska ha en lägstanivå som är fastställd med en siffra.

Läkarförbundets styrelse är dock emot lägstalöner eftersom man menar att de ofta ses som ett tak av arbetsgivaren. Därför togs lägstalönen bort ur kollektivavtalet 2014.

– Vi vill ha en bra löneutveckling för alla under hela vår karriär från vårt första underläkarvikariat till det sista jobb vi har. Men vi vill inte välja ut en grupp som ska få mer av kakan än andra grupper. Förhandlingsdelegationen måste ha möjlighet att spela med olika kort i förhandlingsarbetet, sa Johan Styrud från Läkarförbundets förbundsstyrelse.

Styrelsens linje fick stöd av fullmäktige.

På förra årets fullmäktigemöte 2018 var underläkarnas löner en av frågorna som väckte mest debatt. Då fick SLF student och Sveriges yngre läkares förening (Sylf) igenom sin linje. Förbundsfullmäktige beslutade att underläkarnas löner ska vara en prioriterad fråga för förhandlingsdelegationen.

Inom kort inleder Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för medlemmar som arbetar i offentlig regi. I december 2019 sägs gällande avtal upp. I samma veva lämnar Läkarförbundet in sitt yrkande, samtidigt lämnar SKL sitt mål- och inriktningsdokument. Därefter startar förhandlingarna.