– Det är ett led i att driva ett vassare lönearbete. Vi vill att våra medlemmar ska få mer och bättre information när de förhandlar, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren till Läkartidningen.

Det nya med den här löneenkäten är att den skickas ut centralt från Läkarförbundet till samtliga medlemmar, vilket även inkluderar läkare verksamma i privat sektor.

Tanken är bland annat att få fram en bättre och mer relevant statistik som kan brytas ner på region, specialitet och befattningsnivå. 

– Vi har ju en lönestatistik i dag, den partsgemensamma statistiken, men den är inte så detaljerad som vi önskar och den kommer ofta med eftersläpning, säger Heidi Stensmyren.

Utöver uppgifter om lön berör frågorna i enkäten exempelvis lönekriterier, lönesamtal och övertid.

Med en central lönestatistik hoppas förbundet kunna utveckla medlemsrådgivningen, förbundets strategiska avtalsutveckling samt stödet till såväl medlemmar som lokalföreningar.

Just nu pågår avtalsrörelsen för 2020. Ett nytt centralt avtal för läkarna ska vara på plats den 1 april. Förbundets har för avsikt att lämna sina yrkanden till Sveriges Kommuner och landsting någon gång före jul.

Hinner ni få med några användbara siffror från löneenkäten till avtalsrörelsen?

– Ja, det räknar vi med, säger Heidi Stensmyren.

Mer information om löneenkäten, som framöver kommer att skickas ut en gång per år, finns att ta del av på förbundets webbplats.