Sommaren 2018 sa det så kallade Bibsamkonsortiet upp sitt avtal med Elsevier, världens största vetenskapliga förlag. Det innebar att forskare och läkare vid svenska universitet och högskolor stod utan direkttillgång till nya artiklar i tidskrifter som Cell och Lancet.

Konflikten, som beskrivits utförligt i ett reportage i Läkartidningen, gällde bland annat kostnader för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, så kallad open access.

Den svenska hållningen var att man ville byta affärsmodell så att man i stället för prenumerationer ska betala för att få vetenskapliga artiklar publicerade, och för att allt som publiceras av svenska forskare ska ligga öppet globalt.

Efter en långdragen förhandling har Bibsamkonsortiet nu tecknat ett nytt »transformativt« avtal med förlaget. Det meddelar Kungliga biblioteket i ett pressmeddelande.

Transformativa avtal syftar just till att ställa om från att betala för prenumerationer till att betala för publicering med öppen tillgång. 

– Förhandlingarna har resulterat i att en stor andel av svensk forskning blir öppet tillgänglig och att vi samtidigt får kontroll över de skenande kostnaderna. Det är ett viktigt steg i övergången till öppen vetenskap. Jag är också glad över det stöd och den förståelse vi fått från forskarsamhället under den tid de inte haft åtkomst till de senaste forskningsartiklarna från Elsevier, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet, ordförande i förhandlingsgruppen samt Bibsamkonsortiets styrgrupp, i pressmeddelandet.

Det nya avtalet, som är treårigt och börjar gälla den 1 januari 2020, innebär:

  • Obegränsad öppet tillgänglig publicering i Science Direct Freedom Collection (inklusive tidskrifter från lärda sällskap), Cell Press och alla öppet tillgängliga tidskrifter
  • En unik pilot som innebär öppet tillgänglig publicering av 100 artiklar i Cell Press hybridtidskrifter, vilket täcker hela konsortiets publicering i dessa tidskrifter
  • Läsrättigheter till Science Direct Freedom Collections cirka 2 000 tidskrifter från 1995, och som tillval Cell Press (14 tidskrifter)
  • Publicering med CC-BY licens (eller annan öppen licens enligt författarens önskemål)

Det nya avtalet innefattar både läsning och publicering, vilket uppges innebära bättre överblick över kostnaderna. Förhoppningen är också att spara pengar, men den totala kostnaden fastställs först efter den 10 december då universitet och högskolor tagit ställning till om de ska gå med.

Enligt pressmeddelandet har Bibsamkonsortiet nu tecknat transformativa avtal med de sex största tidskriftsförlagen. Det gäller förutom Elsevier även Wiley, Springer Nature, Taylor & Francis, SAGE och Oxford University Press.

Läs också:

Slutstriden om open access i Europa närmar sig

Gemma Hersh, Elsevier: »Open access kommer att göra det dyrare för akademin«

Bibsamkonsortiet

Kungliga biblioteket förhandlar licensavtal för bland annat vetenskapliga tidskrifter till svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut. Detta kallas Bibsamkonsortiet och består av 83 organisationer. 2019 är omsättningen cirka 300 miljoner kronor.

Källa: Kungliga biblioteket