Överläkaren och den tidigare verksamhetschefen Inti Peredo anklagas för att ha trakasserat tre judiska kollegor på den neurokirurgiska kliniken. Trots att en extern utredning inte fann några belägg för anklagelserna, omplacerades han i somras. Enligt Karolinska universitetssjukhuset ligger »en samlad bedömning«, där utredningen är en del, bakom beslutet.

Nu kräver Inti Peredo att få återgå i klinisk tjänst och träffa patienter igen. Han kräver även att sjukhuset betalar skadestånd för lidandet han upplevt och inkomster som han gått miste om.

– Jag har fått stå vid skampålen i ett helt år. Och sjukhusledningen har medvetet gjort skampålen ännu högre, säger han till SVT.

Enligt Uppdrag granskning kommer överläkaren att stämma sjukhuset om inte en överenskommelse nås. Under nästa vecka ska Inti Peredo och hans advokat träffa sjukhusets chefsjurist.

– Arbetsgivaren beställer och får en klar och tydlig rättsutredning serverad på ett fat och sedan väljer man att agera helt i strid med de slutsatser som utredningen klargör. Detta efter en påtryckning utifrån och enbart för att hitta en syndabock, säger advokaten Filip Rydin till SVT.

I Uppdrag gransknings reportage »Karolinska och judehatet« framkom det att både sjukhusledningen och regionrådet Irene Svenonius (M) hade fått upprepade mejl från rabbinen Abraham Cooper vid Simon Wiesenthal-centret innan ledningen beslutade att omplacera överläkaren. Rabbinen krävde åtgärder och varnade för att han skulle berätta om »skandalen på Karolinska« offentligt om ledningen inte agerade kraftfullt.

Enligt Uppdrag granskning skrev sjukhusdirektören Björn Zoëga ett mejl till rabbinen efter omplaceringen. I det står det bland annat:

»Hans handlingar har resulterat i att jag inte har något förtroende för honom, men han kan inte avskedas, om det var möjligt skulle jag ha gjort det«.

– Han har aldrig träffat mig. Björn Zoëga, som är min ultimata chef, ska skydda mig – inte spotta på mig inför en amerikansk rabbin. Han har inte haft några belägg för att säga att han är besviken, säger Inti Peredo till SVT.

Sjukhusdirektören säger till SVT angående mejlet: 

– Det var för att förklara för någon som, innan jag kom som sjukhusdirektör, visat det här ett ganska stort intresse. Det som står i brevet som jag skrev till rabbi Cooper var inget annat än det som stod i nyheterna här i Sverige.