Region Örebro län sällar sig nu till skaran med offentligt driven digital primärvårdsmottagning. Dit kan nu invånarna vända sig för att få hjälp av läkare, psykologer, kuratorer och tobaksavvänjare. 

– Det är en del i arbetet med att göra vården smidigare och mer tillgänglig för invånarna, säger Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, i ett pressmeddelande.

Tjänsten är öppen mellan klockan 13.00 och 20.00 på vardagar och hanterar lindriga besvär. Dit räknas till exempel hosta, halsont, eksem, ångest och livsstilsfrågor. Däremot hänvisar regionen till den fysiska vården när det exempelvis gäller pigmentförändringar, urinvägsinfektioner för barn yngre än 15 år, och sådant som rör vanebildande läkemedel.

För två år sedan pågick ett pilotprojekt inom ungdomsmottagningen och diabetesvården, vilket senare utvecklades till en bredare »digital vårdcentral«. Och nu har regionen alltså sjösatt en permanent funktion som fått namnet Digital mottagning Region Örebro län.

Ett besök kostar i enlighet med riktlinjer från Sverige Kommuner och landsting 100 kronor, men besök för unga till och med 25 år är gratis. Det finns också en separat app för ungdomsmottagningen.

Som Läkartidningen tidigare har berättat har Göran Stiernstedt i sin utredning »Styrning för en mer jämlik vård« bland annat föreslagit att alla vårdgivare ska kunna erbjuda både fysisk och digital vård. Blir det verklighet skulle det ställa nya krav på både privata aktörer såsom Kry eller Min Doktor, liksom på de offentliga vårdgivarna. 

Flera regioner har sedan tidigare etablerat egna digitala vårdtjänster, däribland Västra Götaland och Stockholm. Andra, exempelvis Västmanland, är på väg att införa tjänster.

 

Läs även:

Skåne rullar ut digital tjänst på alla vårdcentraler

Gävleborg satsar på egna nätläkare

Utredning: Nytt vårdval och begränsning för nätläkare

Nätläkarbolag kritiska till Stiernstedts utredning

Heidi Stensmyren: »Stiernstedt borde föreslagit listning på läkare«