Överläkaren och den tidigare verksamhetschefen Inti Peredo påstås under lång tid ha trakasserat tre judiska läkare som jobbade på den neurokirurgiska enheten vid Karolinska universitetssjukhuset. Han ska bland annat ha hindrat dem från att utföra vissa operationer och forska, enligt en anmälan som en av läkarna gjorde förra året. 

Den anklagade överläkaren förnekar dock att han trakasserat läkarna. I Uppdrag gransknings reportage »Karolinska och judehatet« berättar Inti Peredo att han haft en bra relation till den judiska läkaren tills han blev verksamhetschef. Han menar att relationen skar sig när han omplacerade den judiska läkaren på grund av en infekterad konflikt mellan honom och en sektionsansvarig överläkare. Efter beslutet gjorde den judiska läkaren en anmälan om trakasserier.

– Det enda sättet att komma tillbaka till sektionen var att ogiltigförklara mitt beslut. Och då är det smutskastning som gäller, säger Inti Peredo om anmälan i tv-programmet.

Läkaren som anmälde honom har tackat nej till att medverka i programmet, men säger enligt Uppdrag Granskning att han känt sig tvungen att anmäla då han på grund av sitt judiska påbrå blev flyttad från den sektion där han har sin specialitet. 

Han anklagar också överläkaren för att ha spridit judehat i sociala medier, och hänvisar till fyra satirteckningar som Inti Peredo har delat på Facebook. Två av dem har bedömts vara antisemitiska av flera experter som den judiska läkaren konsulterat.

I oktober 2018 beställde Karolinska universitetssjukhuset en extern utredning för att reda ut vad som hänt. Utredningen blev klar i februari och fann inga belägg för att Inti Peredo ska ha utsatt någon läkare för diskriminering.

Han hade tagit en frivillig time-out under utredningen, och trodde att han skulle få gå tillbaka till det kirurgiska arbetet i och med slutsatsen i utredningen. Men några dagar efter att den presenterats kallas han till ett möte med två höga chefer på Karolinska, enligt Uppdrag granskning.

– Plötsligt får jag höra att beslutet ligger utanför sjukhuset, det var mycket »ovanför mitt huvud, ovanför våra huvud, det ligger utanför sjukhuset«, säger Inti Peredo.

Tidigare har den anmälande läkaren tagit kontakt med Simon Wiesenthal Center i USA, som är en internationell judisk organisation. Organisationen ger honom sitt stöd och rabbinen Abraham Cooper kontaktar sjukhusledningen samt regionrådet Irene Svenonius (M) flera gånger och kräver åtgärder.

Tonen blir alltmer hotfull i mejlen, enligt Uppdrag Granskning som har tagit del av dem. I mars i år får Irene Svenonius en varning. Om överläkaren får återgå i tjänst kommer rabbinen gå ut med »skandalen på Karolinska« offentligt. I början av juni i år skriver rabbinen att han hoppas hon ska ingripa snart, annars hotar han att ta upp fallet på ett internationellt forum.

Två dagar senare kommer ett pressmeddelande från sjukhusledningen. I det meddelas att Inti Peredo omplaceras eftersom han »brutit mot sjukhusets värdegrund om trakasserier och antisemitism«. Han får inte operera eller träffa patienter, utan sätts att utföra administrativa uppgifter.

Samma dag skriver sjukhusdirektören Björn Zoëga i ett mejl till Abraham Cooper:

»Hans handlingar har resulterat i att jag inte har något förtroende för honom, men han kan inte avskedas, om det var möjligt skulle jag ha gjort det«.

Sjukhusdirektören vill inte uttala sig i tv-programmet om omplaceringen. HR-direktören Patricia Enocson svarar i stället. Hon säger att överläkaren har varit »förtroendeskadlig i sin position«.

– Vi har gjort en sammantagen bedömning och vi anser att när den här personen har arbetat i den ställningen som han gjort så är det inte lämpligt att vara i klinisk tjänstgöring.

Enligt henne delar sjukhusledningen dock inte Simon Wiesenthal Centers kritik, som ledningen anser delvis bygger på felaktig information.

Bland läkarna på Karolinska universitetssjukhuset råder det delade meningar om det har förekommit trakasserier eller inte.

Den judiske läkaren har tidigare fått stöd från flera läkare på sjukhuset. I kölvattnat av larmet om antisemitism bildades Aktionsguppen mot antisemitism och rasism. Björn Fischler, docent och överläkare, är en av de läkare som stöttat den judiske läkaren. Bland annat var han en av 125 läkare som i januari protesterade mot att den lokala läkarföreningen inte hanterat signalerna och anmälningarna om antisemitism på sjukhuset.

– Hur tror du att patienter och personal, vilka den än är – läkarkolleger, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer – ska kunna känna att man kan lita på att den här personen bedömer alla lika, säger Björn Fischler till Uppdrag granskning.

Enligt den externa utredningen säger samtidigt en överväldigande majoritet av personerna som utredarna talat med att det saknas fog för anklagelserna mot Inti Peredo. I programmet berättar fyra kollegor på neurokirurgiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset att de är starkt kritiska till beslutet att omplacera honom.

– Är det någon som har mött fördomar och motstånd på grund av etnicitet så är det väl han. Och jag vet ett flertal tillfällen när det fällts kommentarer som har kunnat uppfattas som etnisk diskriminering och då har han varit den första som sagt ifrån, säger neurokirurgen Anders Fytagoridis.

Läkarkollegorna berättar att de aldrig upplevt att Inti Peredo skulle agerat antisemitiskt eller rasistiskt.

– Inti är en väldigt kompetent läkare som i princip sitter och sorterar gem på felaktiga grunder som jag ser det. Det är inte okej, säger neurokirurgen Bo-Michael Bellander.

Anders Fytagoridis menar att medierapporteringen kring ärendet också gett hela kliniken ett dåligt rykte.

– Läser man Aftonbladet så utpekas ju läkargruppen som vi är antisemitiska medlöpare och att vi systematiskt fryser ut och trakasserar folk på grund av etnicitet och religion. Det håller inte jag med om. 

Läkartidningen har sökt sjukhuschefen Björn Zoëga för en kommentar. Karolinska universitetssjukhusets presstjänst hänvisar dock till ett uttalande på hemsidan där det står att beslutet om omplacering gjordes efter att sjukhusledningen gjort en »noggrann helhetsbedömning«.

– Vi har fattat beslut med stöd av tydliga fakta men kan aldrig tala offentligt om detaljer i enskilda personalärenden. Media har inte insyn i hela beslutsunderlaget och tyvärr tecknas nu en skev bild, säger sjukhusets hr-chef Patricia Enocson i pressmeddelandet.

Uppdrag Gransknings reportage »Karolinska och judehatet« sänds onsdag 6 november på SVT.

Läs mer:

Karolinska omplacerar läkare anklagad för antisemitism

Läkare på Karolinska kallad till USA:s ambassad

Karolinska agerade inte tillräckligt snabbt vid antisemitismanklagelser

Antisemitismärendet på Karolinska: Läkarföreningar DO-anmäls.

125 läkare ger KS läkarförening stark kritik efter antisemitiska trakasserier

KS läkarförening startar arbetsgrupp för diskrimineringsfrågor

Läkarföreningen svarar på kritiken efter diskussioner om antisemitism

Efter anklagelser om antisemitism: Läkare på Karolinska tar »time out«

Läkare på Karolinska anklagas för antisemitism

Tre ärenden på DO:s bord

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tre pågående ärenden kring anklagelserna om antisemitism. Den första handlar om Karolinska universitetssjukhusets agerande och väntas vara klar vid årskiftet.

Utöver den finns det en om den lokala läkarföreningens hantering av ärendet, samt en om huruvida den judiska läkaren utsatts för repressalier efter sin anmälan. När dessa två ärenden blir klara är oklart i nuläget, enligt DO.