Trots att budgeten ökar 2,5 procent till 18,2 miljarder kronor står Sahlgrenska universitetssjukhuset inför besparingar på en halv miljard kronor nästa år. Större delen ligger på personalsidan, där 400 nettoårsarbetare ska bort. Det ska ske genom naturliga avgångar, såsom pensioner eller vikariat som inte förnyas.

– Det är min absoluta ambition; varsel jobbar vi inte med på Sahlgrenska. Jag kan inte se att vi hamnar i en situation där det blir varsel, säger sjukhusstyrelsens ordförande Henrik Ripa (M).

Redan i år skulle antalet tjänster minska. Sjukhuset har dock inte lyckats så bra med det som man hoppats. Därför är Ilja Laesser, ordförande sektionen för Sahlgrenska universitetssjukhuset inom Västra Götalands läkarförening, orolig att man inte lyckas nästa år heller.

– Vi har ju sett att man inte har lyckats att komma ner i bemanningstal så mycket man tänkt i naturliga avgångar det här året. Men det beror också på att man har öppnat avdelningar och anställt personal, säger hon.

Sjukhuset har ökat sin vårdproduktion, något som fortsätter även 2020. Att då minska personalstyrkan tycker Ilja Laesser är fel väg att gå.

– De två områden som går back mest har också ökat produktionen mest och överproducerat kraftigt. Det beror på att vi har patienter som har behov av vård. Det kostar pengar men de finns inte i budgeten.

På måndagen hölls central samverkansgrupp där vårdfacken (Saco, Vårdförbundet, Kommunal och Vision) gemensamt lämnade in en protokollsanteckning. Där skriver de bland annat att de ser allvarligt på hur arbetsmiljön påverkas av ett minskat antal medarbetare. 

Budgetbeslutet tas av styrelsen i två steg. Nu har man beslutat att personalstyrkan ska minska med 400 jämfört med i dag. Vid nästa styrelsemöte, som hålls i december, ska man besluta i vilken utsträckning olika personalgrupper berörs. Det håller verksamheterna på att ta fram underlag till just nu.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet valde att lägga ner sina röster vid tisdagens budgetbeslut, som en protest mot neddragningarna. Att personalminskningen kanske kan lösas utan varsel tycker Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande i styrelsen, är av mindre betydelse.

– För dem som blir av med arbetskamrater och inte får någon ny spelar det absolut ingen roll. Och för den patient som inte får möjlighet till samma vård eller som får vänta längre spelar det ingen roll.

Hon påpekar att man av budgetskäl också beslutade att lägga ner en mottagning inom psykosvården, och att den typen av beslut kan bli vanligare framöver.

– Vi kommer inte att kunna ge viss vård. Det är självklart att det blir så. 

Sahlgrenska universitetssjukhuset har vidtagit åtgärder tidigare under året för att få ordning på ekonomin. Under hösten har sjukhuset exempelvis infört extra »röda dagar« för att personalen ska kunna ta ut innestående semester och jourkomp.

 

Läs även:

Sahlgrenska inför extra »helgdagar« för att spara pengar