Den nya tjänsten riktar sig till vuxna och barn som har enklare medicinska åkommor, till exempel hudbesvär, allergi eller luftvägsinfektion. Patienten loggar in med bank-ID via vårdcentralens webbplats. Där kan man sedan beskriva sina problem i ett formulär och bifoga eventuella bilder. 

Tjänsten bemannas av sjuksköterskor och allmänläkare som normalt arbetar vid regionens offentligt drivna vårdcentraler. När de bedömt ärendet skickas ett sms till patienten, som åter kan logga in för att se bedömning, råd och eventuellt recept. När patienten loggar in för att se svaret finns också en möjlighet att chatta vidare med läkaren eller sjuksköterskan. Behövs det ett besök på en fysisk vårdcentral bokas tid för det in.

Som Läkartidningen berättat tidigare smög den nya digitala tjänsten igång redan i somras. Hittills har man haft cirka 1 300 patientbesök. 

– Vi vill ge en digital vård som är lika trygg som den man får på en fysisk vårdcentral. En stor fördel är att vi har tillgång till patienternas journaler från den offentliga vården, säger Caroline Schön, läkare och ansvarig enhetschef för primärvården Skåne online, till Sydsvenskan. 

Förhoppningen är att de digitala vårdbesöken ska korta väntetiderna och öka tillgängligheten i primärvården.

Läs mer:

Skåne smyger igång digital primärvård

Smart anamnes ska korta väntetider i Skåne