Den 1 januari i år gick de sista sju landstingen över till att bli regioner, vilket innebär att de också får ansvar för den regionala utvecklingen. Det är mot bakgrund av det som Sveriges Kommuner och landsting (SKL) nu har beslutat att byta namn till Sveriges Kommuner och regioner (SKR). Beslutet fattades av ombuden på kongressen som pågår i Linköping. 

– Vi har nu tagit det naturliga steget att ändra organisationens namn så att det speglar våra medlemmar på ett bra sätt, säger Anders Knape (M), ordförande för Sveriges Kommuner och regioner, i ett pressmeddelande.

Namnbytet gäller direkt. Från och med i dag byts webbadressen till skr.se och i morgon kommer skyltarna på fasaden på Hornsgatan i Stockholm att bytas ut. Alla medarbetares e-postadresser kommer också att bytas ut, de gamla kommer dock att fungera parallellt under en övergångsperiod

– Vi har förberett namnändringen under en längre tid. Dels för att det ska gå så smidigt som möjligt, dels för att det ska genomföras på ett bra sätt, både i ett ekonomiskt och klimatmässigt perspektiv, säger Anders Knape.