– Vi ser det som en alternativ väg för patienterna att komma i kontakt med vården. Det är inte alla som vill eller behöver ringa och prata i telefon, säger Eva Neidenström, projektledare och verksamhetsutvecklare inom primärvården i Sörmland.

Pilotprojektet inleds på fem vårdcentraler där patienterna kan komma i kontakt med vården via chatt, till exempel genom 1177 Vårdguiden. Där ställer en så kallad chattbot, ett datorprogram, frågor om patientens tillstånd – en sorts smart triagering.

– Man kan se det som ett alternativ till telefonsystemet. Det handlar om att hitta rätt vårdnivå. I det här fallet är det en bot som egentligen ställer samma frågor som våra sjuksköterskor gör, säger Eva Neidenström.

Den digitala tjänsten bemannas samma tider som vårdcentralerna har öppet, men patienterna kan inleda sina ärenden genom att svara på frågorna när som helst på dygnet. Tanken är att patienterna ska kunna få kontakt med alla yrkesgrupper som finns i den fysiska vården.

– I princip alla kan vara med i det här. Våra medicinska sekreterare kommer att kunna ta en hel del av frågeställningarna som i dag handläggs av sjuksköterskorna, vilket ofta är helt fel kompetens. Det är ganska mycket administrativa frågeställningar som kommer in, säger Eva Neidenström.

Under huven finns ett system från Platform 24, ett systerbolag till Doktor 24, som kan erbjuda patientkontakt via både chatt och video. Regionen kommer under projektet, som sträcker sig fram till sommaren, testa olika sätt att utforma tjänsten. Syftet är att se hur tekniken kan användas bäst för både patient och personal.

Just nu fungerar systemet som en digital ingång till patienternas vanliga vårdcentral, men Eva Neidenström utesluter inte att det kan bli en egen regionövergripande tjänst som inte är speciellt knuten till enskilda vårdcentraler.

– Nu får vi tekniska lösningar och sedan får vi se hur vi använder dem. Det behöver inte påverka en större strategi.

 

Läs även: 

Skåne rullar ut digital tjänst på alla vårdcentraler

Region Stockholm satsar på egna nätläkare hela veckan

Gävleborg satsar på egna nätläkare

1177 injiceras med 33 miljoner för utveckling