Problemen med kraschande hårddiskar började i somras och har totalt påverkat 4 000 datorer i Västra Götalandsregionen. De senaste veckorna har problemen varit extra allvarliga; bara förra veckan rörde det sig om cirka 900 datorer. 

NU-sjukvården, som bland annat omfattar sjukhusen i Trollhättan och Uddevalla, drabbades hårdast. I torsdags gick organisationen upp i stabsläge, vilket bland annat har inneburit att en stab prioriterat arbetet med trasiga datorer och skaffat sig frekventa uppdateringar om läget.

Men på klockan 10.25 på måndagsförmiddagen blåstes stabsläget av.

– Anledningen att vi nu kunde gå tillbaka till normalläge var att vi hade kommit ikapp. Datorer fortsätter att krascha, men vi är i fas med att identifiera vilka som kraschat, prioritera och snabbt få ut tekniker för att byta hårddiskar. Vi kan möta behovet i tillräcklig omfattning, säger Anders Kullbratt, biträdande sjukhusdirektör.

Den drabbade datormodellen har använts i patientnära miljöer, bland annat till administration, men inte till övervakning. Anders Kullbratt säger att han inte har upplevt att patientsäkerheten har varit hotad, men att krascherna har påverkat personalens arbetsmiljö.

– Jag har inte varit jättebekymrad. Det var en olägenhet för en del medarbetare där man fick arbeta på ett annat sätt. Men det löste vi. 

Anders Kullbratt menar att en nyckel till att situationen har hanterats bra i NU-sjukvården trots att många datorer drabbats, är det nära samarbetet med VGR IT – regionens IT-organisation. VGR IT gick också upp i stabsläge förra veckan, och ett nytt beslut om eventuellt fortsatt stabsläge tas på måndagskvällen.

Situationen börjar se ljusare ut i regionen i stort. Maria Skoglöf, avdelningschef på VGR IT, uppger för Läkartidningen att prognosen nu är att alla påverkade hårddiskar ska vara utbytta under veckan. 

Vad som orsakat den stora mängden kraschade hårddiskar är fortfarande oklart. Maria Skoglöf vill i nuläget därför inte kommentera om problemen kommer att anmälas till exempelvis Datainspektionen.

 

Läs även:

NU-sjukvården i stabsläge efter datorkrascher