Irene Svenonius (M), finansregionråd i Region Stockholm, är aktuell med en ny bok.

Finansregionrådet Irene Svenonius (M) medger i en intervju i Svenska Dagbladet att planeringen och finansieringen av Nya Karolinska Solna (NKS) var ett politiskt misslyckande.

– Den politiska nivån, den högsta tjänstemannanivån och ledningen på Karolinska institutet krokade arm och bestämde att bygga ett sjukhus utan att involvera dem som jobbade där. Det var ett stort misstag, så borde man inte ha gjort, säger hon till Svenska Dagbladet.

Hon säger också att finansieringslösningen med så kallad OPS (offentlig-privat-samverkan) medförde att sjukhuset blev dyrare.

Irene Svenonius menar dock att dagens akuta kris började 2015 med besluten att ge NKS ett snävare och mer högspecialiserat uppdrag. Enligt henne har sjukhuset vetat om det hela tiden, men att man inte anpassat sig till det. 

Karolinska borde ha justerat kostymen vad gäller antalet anställda och inte använt så många konsulter, menar Irene Svenonius.

På frågan var hennes ansvar finns svarar Irene Svenonius:

– Jag tog ansvar när vi i maj 2018 såg att ekonomin var på väg åt fel håll och bytte ut styrelsen på Karolinska. Kanske skulle vi ha gjort det tidigare.

Uttalandena kommer i samband med att Irene Svenonius i dag, fredag, utkommer med en idébok om svensk hälso- och sjukvård.

I boken, med titeln »Jag vill avskaffa mig själv. Låt proffsen styra vården«, skriver hon bland annat att det inte är rimligt att det i Sverige finns 21 olika regioner som organiserar, köper och bedriver vård på 21 olika sätt.

Irene Svenonius anser att sjukvården borde beställas nationellt, och att såväl privata som offentliga vårdgivare ska erbjuda vård i hela landet och i konkurrens.

Irene Svenonius menar också att problemen med vårdköer, brist på jämlikhet och kvalitet är skapat av byråkrati och klåfingrighet. Hon vill se att många fler beslut decentraliseras från den politiska nivån till dem som leder och arbetar i sjukvårdens verksamheter.

– Politiker ska sätta upp övergripande mål men inte ha åsikter om hur vården ska utformas. I dag toppstyr och detaljstyr politiker och höga tjänstemän vården utan att personalen tillfrågas, säger Irene Svenonius till Svenska Dagbladet.