De tre smittade – som alla hör hemma i staden Hyères i södra Frankrike – insjuknade i augusti i år, men uppges nu ha tillfrisknat. 

Ingen av dem har vistats i områden med känd risk att smittas av zikavirus och enligt ECDC har smittspridning sannolikt skett via europeiska myggor.

I alla tidigare zikafall i Europa har smittan antingen överförts vid resor till endemiska områden, eller via sexuell kontakt, skriver danska smittskyddsinstitutet Statens Serum Institut på sin webbplats.

Risken att smittas av zikavirus via myggor är fortsatt låg i Europa, enligt ECDC.

Läkare, barnmorskor och annan vårdpersonal i området har dock fått instruktioner om hur de ska hantera gravida patienter som bor eller har vistats där mellan juli och september i år.

Zikaviruset sprids med myggor och kan ge en mild febersjukdom med hudutslag och ibland ledvärk. Om en gravid kvinna smittas finns dock risk för allvarliga fosterskador.

Enligt Folkhälsomyndigheten har viruset numera spridning i tropiska delar av Afrika, Asien och Oceanien samt Central- och Sydamerika.