Allmänläkaren Gita Rajan. Foto: Magnus Sandberg/Aftonbladet

För fem år sedan grundade Gita Rajan, specialist i allmänmedicin, den ideella organisationen Wonsa (World of no sexual abuse). Organisationen har en klinik i Gamla stan i Stockholm – men målsättningen är att psykologisk vård efter sexuella övergrepp ska bli tillgänglig över hela landet.

När Läkartidningen intervjuade Gita Rajan för drygt ett år sedan jobbade hon som hyrläkare och nätläkare för att få ekonomin att gå ihop. Nu har hon utsetts till årets Vårdhjälte.

Vad betyder den här utmärkelsen för dig?
– Det är en stor värme och så mycket kärlek som strömmar in, och det betyder mycket! Vardagen för vår specialistklinik är förknippad med stora utmaningar eftersom vi befinner oss i en kontext, eller kanske mer korrekt, i ett samhälle, där det saknas finansiella vårdprioritieringar och vårdstrukturer för den här patientgruppen, och positiva inslag är inte så vanliga – så all den här positiva energin har varit fantastiskt!

Vad betyder utmärkelsen för kliniken och organisationen du startade? 
– Genom utmärkelsen så har svenska folket visat att de tycker att det vi gör är viktigt, och genom att göra det så synliggörs och erkänns också patienternas lidande och behov, och det är oerhört stort för våra patienter, men också för vår personal. Vår förhoppning är också att det på sikt ska öka förståelsen för att det finns ett stort behov av den här typen av verksamhet. 

Har villkoren för din verksamhet och de patienter du hjälper förändrats sedan starten 2015? 
– Tyvärr så står vi och stampar ganska mycket på samma ställe när det gäller villkoren. Det saknas fortfarande ersättningssystem och strukturer, och 90 procent av arbetet bedrivs fortfarande genom gåvor, bidrag och volontära insatser. Vilket förvånar mig. Få saker är så kostnadseffektiva som att ge rätt vård till rätt person i rätt tid. Däremot kan vi se att det finns en ökad efterfrågan på kunskap om skadeutveckling och behandlingsmöjligheter, framförallt från vårdpersonal som kommer i kontakt med utsatta patienter, och det är positivt.

Hur ser framtiden ut, så vitt du kan bedöma nu?
– Jag är optimist. Vi har en mängd internationella och nationella konventioner och skrivningar som klart och tydligt säger att tillgången till vård är en mänsklig rättighet, och att utsatta för sexuellt våld ska ha tillgång till både specialiserat stöd och behandling av personal med särskild kunskap. Vi har också en växande folklig rörelse som inkluderar såväl tusentals individer som hundratals föreningar och organisationer som aktivt arbetar för bättre tillgång till vård med högre kvalitet till patientgruppen. Det kommer inte fungera att leverera fina ord hur länge som helst. Handling kommer att krävas. 

Svenska hjältar är ett initiativ som startades av Aftonbladet 2007. Varje år skriver tidningen om ett stort antal vardagshjältar som visat prov på mod, civilkurage och medmänsklighet. Av dessa utser en jury sju hjältar i olika kategorier som prisas på en gala som sänds på TV3 och Aftonbladet.se i kväll.

Läs också:

Mötet: »Vi har bestämt att inte säga nej till någon som söker hjälp«