– Sverige får en allt äldre befolkning. Det är positivt men innebär också stora utmaningar för välfärdssamhället. Det kan till exempel handla om hur framtidens äldreomsorg bör utformas och om hur äldre kan fortsätta vara friska och hur allvarliga sjukdomar kan förebyggas. Därför är jag glad att vi nu får ett äldreforskarråd som kan bidra i detta viktiga arbete, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande den 19 december.

Rådet ska bidra med kunskap i olika frågor som handlar om vård och omsorg om äldre. Det kan handla om att använda resurser på bästa sätt, att utveckla arbetssätt, använda digitalisering och främja samverkan mellan olika sektorer, enligt meddelandet. 

Rådet ska sammanträda några gånger om året.

Ledamöterna i äldreforskarrådet

Erik Rosendahl, professor i fysioterapi, Umeå universitet

Clary Krekula, professor i sociologi, Karlstads universitet

Britt Östlund, professor teknisk vårdvetenskap, Kungliga tekniska högskolan

Mats Thorslund, professor i socialgerontologi, Karolinska institutet

Ingmar Skoog, professor i psykiatri, Göteborgs universitet

Johan Sanmartin Berglund, professor i hälsovetenskap, Blekinge tekniska högskola

Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik, Karolinska institutet

Amy Loutfi, professor i informationsteknologi, Örebro universitet

Kristiina Heikkilä, docent, vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Christine Gustafsson, docent, vårdvetenskap, Mälardalens högskola

Annika Taghizadeh Larsson, fil dr, socialt arbete, Linköpings universitet

Pär Schön, docent, socialt arbete, Karolinska institutet

Magdalena Elmersjö, fil dr, socialt arbete, Södertörns högskola

Laura Fratiglioni, professor i medicinsk epidemiologi, Karolinska institutet

Linus Jönsson, med dr, Karolinska institutet