I september berättade Läkartidningen om att patientnämnden i Region Stockholm identifierat flera fall där barn som sökt akut vård hänvisats fram och tillbaka mellan olika vårdinstanser och vårdnivåer. Det gällde bland annat fall där barn bollats mer än en gång mellan närakut och akutmottagning.

Patientnämnden såg allvarligt på att barn med särskilda behov av skydd och stöd slussas runt på det här sättet, och krävde därför förbättringsåtgärder.

Nu har hälso- och sjukvårdsförvaltningen svarat på patientnämndens kritik. Enligt tidningen Mitt i har en ny regel införts om att hänvisning bara får ske en gång.

»Det innebär att den vårdform som får en patient hänvisad till sig enligt hänvisningsstödet ska ta emot och hjälpa den patienten, även om de tycker att hänvisningen är fel«, skriver hälso- och sjukvårdsförvaltningen enligt tidningen.

Om den aktuella vårdenheten inte kan ta hand om patienten fullt ut kan patienten dock remitteras vidare för utredning och behandling, skriver förvaltningen.

Läs mer:

Patientnämnd larmar om barn som bollas runt i vården