Dagens Medicin har frågat landets 21 regioner om merkostnaden för hyrpersonal. Av de 16 som svarat på enkäten har endast 7 kunnat visa siffror på hur mycket mer inhyrd personal kostat i jämförelse med att bara ha anställd personal. Svaren varierade stort, mellan 45 och 200 procent i ökade kostnader.

Överfört till hela landet beräknar tidningen att merkostnaden för inhyrd personal skulle landa på mellan 1,7 och 3,6 miljarder kronor.

Av de sju regioner som redovisat merkostnaden, har sex inte budgeterat för hyrpersonal i år. Undantaget är Kronoberg.

»Vi räknar schablonmässigt med att merkostnaden utgör ungefär 60 procent av kostnaden för hyrpersonal, och har budgeterat 27 miljoner kronor för 2019«, skriver ekonomidirektör Jens Karlsson i ett mejl till tidningen.

Om och hur landets övriga 14 regioner budgeterar för hyrpersonal, förtäljer inte enkäten.

Flera regioner fastställer en budget och hoppas sedan att hyrkostnaderna inte ska bli så stora, menar Johan Enfeldt, som skrivit rapporten »Hyrsjuksköterskor i vården« för tankesmedjan Arena idé, vilket Läkartidningen tidigare berättat om.

– Om man räknar in hyrkostnaderna i budgeten skulle de bli synligare och politiken skulle tvingas besluta om nedskärningar i ordinarie verksamhet redan i budget, säger han till Dagens Medicin.

 

Läs även: 

Notan för inhyrda läkare minskar

Rapport: Dåliga avtal bakom skenande hyrkostnader