I dag finns det ingen tillgänglig statistik om hur många kvinnor som inte hinner fram till sjukhus till förlossningen. Men nu utreder alltså Socialstyrelsen hur det ska föras statistik för barn som oplanerat fötts utanför sjukhus.

– Det blir ju ännu viktigare i ljuset av att det finns förlossningsvård som läggs ner. Om det sker en ökning, så skulle vi vilja följa det. Det är bland annat därför som vi har initierat ett arbete med att utöka den informationsmängd som kommer in till medicinska födelseregistret, säger Henrik Lysell, chef för enheten för statistik på Socialstyrelsen, till Ekot.

I Finland, som har fört den här typen av statistik sedan början av 1990-talet, har antalet kvinnor som inte hinner in till sjukhus tredubblats de senaste åren. 

– Med en alltmer begränsad platssituation inom förlossningsvården tycker jag inte att det låter orimligt att det skulle ha ökat även i Sverige. Ungefär 2022 kommer statistik kunna skickas in från regionerna, säger Henrik Lysell till Ekot.