Bakgrunden till förslaget är det organiserade högskoleprovsfusk som uppdagas våren 2018, där en del betalat för »fuskpaket« och på så vis lyckats få bra resultat på provet. Sedan har de antagits på eftertraktade utbildningar som exempelvis en läkarutbildning.

Efter avslöjandet återtog eller höll Universitets- och högskolerådet (UHR) inne provresultaten från 258 personer. 150 personer har stängts av från att skriva högskoleprovet på grund av tidigare fusk.

Flera lärosäten har stängt av studenter som kommit in på utbildningar med falska provresultat. Som Läkartidningen tidigare har rapporterat handlar det i flera fall om läkarstudenter. Men rättsläget har varit oklart när det gäller om de ska få behålla sina poäng eller inte.

I fredags lämnade rådman Anna Tansjö, som utrett frågan, in sitt slutbetänkande till regeringen. Hon säger till TT att frågan om vilka konsekvenser som bör drabba den som fuskat på högskoleprovet är svår.

– Det kan ju tyckas självklart att studenten inte haft att göra på utbildningen från första början. Att ta både utbildningsplatsen och betyget skulle rätta till felet. Men vi har identifierat och analyserat en rad argument som talar för och emot att betygen tas, och vi landar i att studenten bör få behålla de tagna poängen, säger hon till TT.

– Ett skäl är att ett beslut om återtagande riskerar att bli verkningslöst. Du kan ta ett betyg men du kan inte ta kunskaper från en person.

Utredningen gör även jämförelser med de som antagits på korrekta grunder men fuskar under utbildningen.

– Där är praxis att man blir avstängd fyra till sex veckor, men att utbildningsplatsen behålls. Fusk vid antagningen drabbar den som inte fick studieplats, men den som fuskar under sin läkarutbildning till exempel riskerar ju att utsätta framtida patienter för risker, säger Anna Tansjö till TT.

Utredningen anser även att det ska införas en tidsgräns för återkallande av antagningsbevis. Den gränsen föreslås inträda när examensbevis har utfärdats. Syftet är »att tydliggöra att det finns en preskriptionstid men också göra klart för den enskilde fuskaren att han eller hon riskerar att bli av med sin utbildningsplats ända fram till dess att examensbevis utfärdats«, står det i slutbetänkandet.

En student som stängts av på grund av fusk ska kunna överklaga beslutet hos Överklagandenämnden för högskolan, enligt utredningen.

I slutbetänkandet ingår även andra förslag som presenterats tidigare i år, bland annat införande av kroppsvisitation av provskrivare vid ett urval lokaler. 

 

Läs även:

Fler studenter stängs av efter fusk

Fuskdömda läkarstudenter stängs av från utbildningen

Fyra läkarstudenter bland dem som stängs av från högskoleprov

Fusk på högskoleprov utreds – fler läkarstudenter kan stängas av

Nya åtgärder för att få stopp på högskoleprovsfusk

Studenter får lämna KI efter fusk