Maria Sakalaki har nyss börjat som ST-läkare med inriktning innovation och teknik. Foto: Jonas Gottfarb

Det är det första programmet i Sverige för läkare inom innovation och teknik, och är en del av ST-läkarutbildningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

I den första gruppen, som började i november, finns fem kvinnliga och fyra manliga ST-läkare. De har olika ST-tjänster i botten och har hunnit olika långt på utbildningen. En av dem är Maria Sakalaki.

Hon är sedan tidigare specialist i intermedicin och har nyligen påbörjat en ST i kardiologi. Dessutom forskar hon inom prevention. Hon har däremot ingen teknisk yrkesbakgrund – vilket inte heller är något krav för att bli antagen till innovation och teknik-ST.

Varför sökte du programmet?

– Jag har ett intresse för innovation och att tänka nytt för att förbättra processer och effektivisera. Men det beror också på att jag känner en frustation över att det är mycket som kan förbättras, till exempel genom att nå våra patienter lättare. Det är ett driv. Nu får jag kunskapen och tiden att göra något åt det.

Programmet löper under två år och utgör 20 procent av arbetstiden. I utbildningen ingår bland annat att göra ett eget innovationsprojekt – från behovsanalys till färdigt koncept. ST-läkarna kommer även få pröva på innovationsmiljöer utanför sjukhuset.

Har du någon idé om vad du ska göra för projekt?

– Ja, jag tänkte titta närmare på prevention vad gäller hjärtinfarkt. Jag ser fram emot att lära mig processen och konkretisera mitt projekt. Jag vet inte riktigt hur jag ska gå till väga än, säger Maria Sakalaki.

Initiativet till utbildningsprogrammet kommer från Ann-Marie Wennberg Larkö, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Tanken är att satsningen ska leda till att ST-läkarna breddar sin kompetens och sitt nätverk och får förutsättningar att koppla ihop medicin och teknik på ett nytt sätt.

Vad tror du att satsningen kan leda till?

– Vi har många bra personer inom sjukvården. Genom utbildningen tror jag att vi kan öka kunskapsnivån och förändra tankesättet – att tänka »vad kan jag göra åt det« när man ser att något inte fungerar, säger Maria Sakalaki och fortsätter:

– Det är vi som jobbar på golvet som har erfarenhet om hur saker fungerar. Därför tror jag att sjukvårdspersonal måste vara med i processen.

Vad tänker du själv att du kommer ha för nytta av programmet?

– Min vision är att jag alltid ska ha ett projekt vid sidan om det kliniska arbetet, där jag jobbar med förbättringsarbeten och projekt. Som första grupp blir vi också lite av mentorer för dem som börjar efter oss och vi kan också vägleda andra som vill göra förändringar.

Läs också:

Satsning på innovation och teknik för ST-läkare på Sahlgrenska

Om innovation och teknik-ST

Programmet är en del av ST-läkarutbildningen och är öppet för alla ST-läkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det löper under två år på 20 procent. Några delar som ingår är att:

  • implementera innovationer inom sjukvården
  • arbeta strategiskt inom sjukhuset för att driva innovation och teknikutveckling 
  • driva innovation och teknikutveckling i samverkan, både internt inom regionen och sjukhuset samt med externa parter som Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Målet är att ge deltagarna kunskap om innovationsprocesser och teknik, och verktyg att kunna utveckla och driva egna innovationsprojekt på sjukhuset.

6–10 platser tillsätts varje år i programmet med start höstterminen 2019. I den första kullen är det nio ST-läkare. 

Källa: Sahlgrenska universitetssjukhuset