Ett treårigt EU-projekt, EUPAP (European physical activity on prescription), ska arbeta med att införa det svenska konceptet Fysisk aktivitet på recept i nio andra EU-länder, nämligen Litauen, Danmark, Malta, Spanien, Portugal, Rumänien, Tyskland, Italien och Belgien. Svenska Folkhälsomyndigheten koordinerar arbetet, och Sverige bidrar med metodstöd och utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal från de andra länderna.

– Det är roligt att den svenska modellen för fysisk aktivitet på recept har valts ut att införas i fler länder inom EU. Det kommer kräva en stor arbetsinsats och vi är därför glada över det stöd som vi får av bland annat Yrkesföreningar för fysisk aktivitet i arbetet. Projektet kommer att ge oss möjlighet att se över hur modellen används runt om i Sverige samt hur arbetet följs upp, sa Anna Jansson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, tidigare i år när projektet startade.

I nätmagasinet Eurohealthnet skriver Lena Hansson, som arbetar för Folkhälsoyndigheten med projektet, att modellen tidigare har införts i andra länder, dels länder med liknande sjukvårdssystem som det svenska, dels länder längre bort, till exempel Vietnam. En nyckelfaktor för att få modellen att fungera är att den anpassas till regionala och lokala förhållanden, skriver hon också.

Fysisk aktivitet på recept kan ersätta eller kombineras med läkemedel och användas i behandling av bland annat diabetes, högt blodtryck, kärlkramp, värk, sömnproblem och depression.