Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet. Foto: Rickard L Eriksson/Sveriges läkarförbund

Regeringen inrättar en Välfärdskommission. Enligt ett pressmeddelande är syftet att »identifiera och analysera konkreta åtgärder för att stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden«.

– Med Välfärdskommissionen vill vi tillsammans hitta lösningar för att steg för steg stärka välfärden i hela landet, säger finansminister Magdalena Andersson (S) i ett pressmeddelande.

Kommissionen ska prioritera åtgärder inom fyra områden:

  • Förbättrad styrning
  • Effektivt utnyttjande av offentliga resurser
  • Hållbar kompetensförsörjning och god arbetsmiljö
  • Digitaliseringens möjligheter att frigöra resurser

Magdalena Andersson ska leda kommissionens arbete. I kommissionen ingår ytterligare fyra ministrar: socialminister Lena Hallengren (S), civilminister Lena Micko (S), jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) och utbildningsminister Anna Ekström (S). Bland ledamöterna finns förutom Heidi Stensmyren – som representerar Saco – även representanter från Sverige Kommuner och regioner, TCO och LO.

Kommissionen ska redovisa vad de gjort i december 2021.