Ingemar Engström, läkare och professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Priset delades ut i dag, torsdag, vid Statens medicinsk-etiska råds (Smer) etikdag i Stockholm.

Ingemar Engström får priset »för att han genom djup inblick i etikens många dimensioner och lång klinisk erfarenhet fördjupat samtalet kring svåra medicinsk-etiska frågor«.

– I sina olika uppdrag har Ingemar Engström deltagit i samhällsdebatten kring flera svåra och kontroversiella medicinsk-etiska frågor. Han har uppvisat en sällsynt förmåga att förklara komplexa etiska problem på ett sakligt, pedagogiskt och välformulerat sätt, säger Kenneth Johansson, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd, i ett pressmeddelande.

Ingemar Engström har bland annat varit ordförande i Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, ordförande för nordisk kommitté för biotetik, etiksakkunnig i SBU:s vetenskapliga råd, etiksakkunnig i Läkemedelsverkets vetenskapliga råd samt mer än tio år som sakkunnig i Smer.

Ingemar Engström har genom åren dessutom synts en hel del i Läkartidningen, inte minst som debattör kring etiska frågor.

Smers etikpris inrättades 2015.