Tidigare har statsrådsberedningen sagt att ett förslag på primärvårdsreform skulle komma under december. Nu meddelar socialdepartementet att man inte kommer hinna klart före årsskiftet.   

– Våra fyra partier jobbar intensivt, men det blir ingen lagrådsremiss före nyår, säger Tobias Lundin Gerdås, stabschef på socialdepartementet, till Dagens Medicin.

Exakt när förslaget kommer är oklart. 

– Beredningsarbete och diskussioner kräver något mer tid, men den kommer så snart det bara är möjligt, säger Tobias Lundin Gerdås.

Förslaget till primärvårdreform kommer att bygga på Anna Nergårdhs delbetänkanden från utredningen God och nära vård. Enligt Dagens Medicin kommer lagförslag som bygger på Göran Stiernstedts utredning Digifysiskt vårdval inte att läggas förrän remissvaren är behandlade. Remisstiden för det går ut den 14 januari.

Läs mer:

Primärvårdsreform kommer i december