Exakt hur många tjänster som måste bort är oklart. Men regionledningen räknar med att de 90 miljoner kronorna motsvarar 160–180 tjänster som kommer att försvinna under 2020. En del kommer att lösas genom det man kallar »naturlig rörlighet«, men inte allt.

– Vi har tittat på hur det har sett ut några år tillbaka – inte bara med pensionsavgångar utan också nyrekryteringar, hur många som söker nytt jobb eller avslutar sin anställning. Det tar vi med i beräkningarna för att se till att vi landar så rätt som mjöligt, säger regiondirektör Hans Svensson till Läkartidningen.

Men det kommer också att kräva att personal sägs upp. Hur stor del av tjänsterna det kommer att beröra är dock för tidigt att säga.

– Det kommer att beröra alla yrkesgrupper, men vi vet ännu inte omfattningen av hur de olika yrkeskategorierna drabbas. Alla vårdyrken kommer att vara inkluderade, säger Hans Svensson.

Regionen har under det gångna året varslat 100 tjänster inom hela regionen, som berört läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och annan personal. 

Jämtland Härjedalen var en av de regioner som gynnades mest när regeringen beslutade om hur kostnadsutjämningen skulle fördelas tidigare i år. Regionen fick då ett tillskott med 196 miljoner kronor.

Just därför förvånas Annika Östling, ordförande i Jämtlands läns läkarförening, över beskedet om indragna tjänster.

– Vi får 196 miljoner kronor i tillskott till regionen. Därför blir jag förvånad över att man väljer att spara 90 miljoner ytterligare på hälso- och sjukvården, säger hon.

Nu ska frågan förhandlas vidare med fackliga parter och verksamheterna. Men Annika Östling tycker också att det finns en bekymmersam utveckling i regionen, där besluten tas allt längre från golvet.

– Jag tror att vi alla är oroade över utvecklingen med externa konsulter och att man i regionledningen går allt mer mot toppstyrning. Man flyttar beslutsmandat uppåt i organisationen.

 

Läs mer:

Fler sparåtgärder väntar i Jämtland Härjedalen

Höjd skatt i Jämtland Härjedalen 

Jämtland och Gotland vinnare i kostnadsutjämningsförslaget

Vi i Jämtland får väl personifiera sjukvårdskrisen