Det är Ekot som fått bekräftat att Läkemedelsverket startat en utredning om att tillåta apotek att skriva ut det receptbelagda springmaskläkemedlet Vermox. Bakgrunden är att det receptfria läkemedlet mot springmask, Vanquin, sedan länge har varit slut hos tillverkaren.

Heidi Stensmyren anser dock att det inte är någon bra idé att låta apotek förskriva läkemedel – på samma sätt som hon inte heller anser att receptförskrivare ska sälja läkemedel.

– Jag kan förstå deras affär, men här måste vi se till att vi har regelverk i Sverige, som skiljer på förskrivare och försäljare av läkemedel för att undvika den här jävsproblematiken, säger hon till Ekot och fortsätter:

– Målet är ju inte en snabb affär, målet är ju att det ska vara säkert och att vi kan ta ansvar för förskrivningen och att det ska finnas dokumentation.

Sveriges Farmaceuters ordförande Ulf Jansson är däremot positiv till utredningen.

Han påpekar bland annat att man i flera andra länder delar in läkemedel i tre olika kategorier. En som är receptfri, en som endast läkare kan förskriva och en som både läkare och apotekare kan förskriva.

Läs mer:

Brist på maskmedicin ger ökad kostnad för läkarbesök