I snart fyra år har läkarföreningen drivit frågan om att läkare vid Länssjukhuset i Sundsvall inte ska behöva jobba på sjukhusen i Sollefteå och Örnsköldsvik om de inte vill det.

Läkarföreningen anser att det ska vara frivilligt – och vill att Region Västernorrland upprättar ett avtal som tydligt anger det.

– Vi vill att det ska vara frivilligt, eftersom det är ganska besvärligt. Det är till exempel svårt att få ihop med en sådan sak som lämning och hämtning på dagis. Och vi vill ha ett avtal så man vet vad som gäller och det blir enhetligt, säger Ville Sjögren, vice ordförande i Medelpads läkarförening, till Läkartidningen.

De senaste åren – sedan länsklinikerna infördes – har exempelvis ortopeder från Sundsvall åkt till sjukhuset i Sollefteå för att utföra planerade höft- och knäoperationer. För specialister har det hittills skett frivilligt, men det är obligatoriskt för ST-läkare för att de ska kunna bli specialister. Läkarföreningen är bekymrad över att läkare på sikt kommer bli tvungna att tjänstgöra på annan ort.

– Vi har en stark känsla av att sådant här ofta smygs in. Först ska det vara frivilligt. Sedan blir det ett prejudikat att det är så det ska gå till, och så plötsligt finns det schemarader som vi inte fått tycka till om, säger Ville Sjögren.

Föreningen anser sig inte ha fått något tydligt svar från Region Västernorrland.

– Regionen säger att det i första hand ska skötas frivilligt, men vill inte stå för det i ett avtal, säger Ville Sjögren.

Region Västernorrland har bland de högsta hyrläkarkostnaderna i Sverige. Just nu sker flera åtgärder för att minska kostnaderna, och läkarföreningen misstänker att en åtgärd är att skicka Sundsvallsläkare till andra sjukhus för att täcka upp bristen på specialistläkare.

Det bekräftar även sjukhusdirektören Lena Carlsson.

– Vår intention är ju att vi ska komma ner i vårt hyrläkarbehov. Och i det arbetet har vi ett helt batteri med förslag på hur man ska arbeta, säger hon till Dagens Medicin.

Men läkarföreningen tror att det kan få motsatt effekt om det skulle bli obligatoriskt. Wilhelm Sjögren ser risk att fast anställda läkare säger upp sig och att det blir svårare att rekrytera.

Ida Boman, ST-läkare på ögonkliniken i Sundsvall, tror att många läkare skulle reagera negativt om arbetsgivaren krävde att de ska jobba på alla tre sjukhusen.

– Det är ganska långa avstånd i regionen. För att det ska bli effektivt innebär arbete på annan ort därmed sannolikt en övernattning. Vissa kan säkert tycka det är roligt. Medan andra inte alls gör det, säger hon till Sundsvalls Tidning.

Enligt lokaltidningen säger kirurgkliniken nej till att upprätta en skrivelse om att det ska vara frivilligt att jobba på ett annat sjukhus i regionen.

– Det här ska bygga på frivillig basis, men du har inte en placering i Sundsvall utan du har en anställning i regionen, säger Åsa Mattson Rumm, som är länsverksamhetschef för kirurgin, till Sundsvalls Tidning.

Även Lena Carlsson påpekar att arbetsgivaren enligt de allmänna bestämmelserna har rätt att flytta medarbetare inom ramen för anställningsavtalet.

Enligt Ville Sjögren har dock läkarna olika skrivningar i sina anställningskontrakt, beroende på när de blev anställda.

– För en del står det att de är anställda på Länssjukhuset i Sundsvall, medan andra är anställda vid en länsklinik inom regionen. Vi menar att det är viktigt att det är lika och att det är förutsägbarhet. Man ska veta vad som gäller om man tar en anställning i regionen.