Hög arbetsbelastning är en stor orsak till primärvårdens arbetsmiljöproblem, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.

Läkarförbundets enkät om arbetsmiljön har besvarats av 2 500 läkare, varav drygt 500 är specialister i allmänmedicin. Två tredjedelar av allmänläkarna säger att de under de två senaste åren har funderat på att byta arbetsställe på grund av arbetsmiljön. Men över hälften uppger alltså att de övervägt att helt lämna vården och gå till en annan sektor. 

– Det är ett underbetyg för vården att arbetsmiljön är sådan att folk överväger att lämna helt. Det handlar inte om att bara byta arbetsplats utan de kanske lämnar hela branschen, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren till Läkartidningen.

En lika stor andel svarar att de har gått ned i arbetstid för att orka med sitt arbete. 

– Mycket administration och kringarbete ska göras utöver patientbesöken. Det görs efter arbetsdagens slut, på luncher, eller så kommer man tidigare till jobbet för att hinna med, säger Heidi Stensmyren och fortsätter: 

– Det sätts i system att läkaren får kompromissa med sin vila och återhämtning för att få vården att fungera.

Samtidigt som många uppger att de gått ned i arbetstid, säger flera att de hade kunnat arbeta mer om förhållandena varit bättre. 44 procent uppger att de hade kunnat tänka sig att gå upp i arbetstid om arbetsmiljön varit bättre.

Hög arbetsbelastning gör också att det kan vara en utmaning att hitta läkare som vill arbeta i primärvården. Två tredjedelar har svarat att arbetsgivaren har haft svårt att rekrytera läkare på grund av dålig arbetsmiljö. Det tycker Heidi Stensmyren är oroväckande.

– Frågan är vad som görs för arbetsmiljön och hur kan vi säkerställa att läkarna kan påverka sin arbetssituation. Jag tror att man i många andra branscher skulle vara förvånad över att läkarna inte kan påverka sin arbetssituation i större utsträckning.

 

Läs även:

Fler blir specialistläkare inom allmänmedicin

Många överväger att byta arbetsplats

Enkätresultaten är en del av en större undersökning som Läkarförbundet gjort om medlemmars arbetsmiljö. Enkäten skickades slumpmässigt till 10 000 läkare inom både öppen- och slutenvården, varav cirka 2 500 svarade.

Bland de svarande fanns drygt 500 specialister i allmänmedicin. Så här svarar de på frågor om arbetsmiljön i primärvården:

  • 51 procent uppger att de under de senaste två åren på något sätt gått ner i arbetstid för att orka med sitt arbete. 
  • 44 procent skulle öka sin arbetstid om arbetsmiljön var bättre.
  • 67 procent har funderat på att byta arbetsställe på grund av dålig arbetsmiljö.
  • 52 procent har under de senaste två åren funderat på att lämna vården för att jobba inom en annan sektor. 
  • 54 procent har under de senaste två åren, på grund av dålig arbetsmiljö, funderat på att starta egen verksamhet eller arbeta som hyrläkare. 
  • 35 procent har under de senaste två åren, på grund av dålig arbetsmiljö, funderat på att börja – eller börjat – arbeta för en privat digital vårdgivare på hel- eller deltid. 
  • 68 procent har under de senaste två åren sett att arbetsgivaren har haft svårigheter att rekrytera personal på grund av brister i arbetsmiljön.

Enligt siffror från Socialstyrelsen finns omkring 7 000 specialister i allmänmedicin under 65 år.