– Vestibulit är en sjukdom som kan innebära stor smärta och lidande för de kvinnor som drabbas. Att förbättra vården och kunskapen om vestibulit är inte bara en hälsofråga utan även en jämställdhetsfråga, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

I uppdraget, som är en del av regeringens satsning på förlossningsvården och kvinnors hälsa, ska Socialstyrelsen även börja fila på kunskapsstöd på området.

Samtidigt får Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, bland annat i uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet för behandling mot och diagnos vid vestibulit, lipödem och rektusdiastas.

Enligt regeringens pressmeddelande har antalet vestibulitdiagnoser fördubblats under en tioårsperiod, men samtidigt saknas kunskap och kännedom om sjukdomen – både bland vårdpersonal och patienter. Det saknas också en enhetlig diagnossättning och vårdpersonal upplever ett behov av mer kunskap om diagnostisering och behandling.

Nina Bohm Starke, gynekolog vid Danderyds sjukhus och en av landets främsta experter och forskare på vestibulit – eller vulvodyni som hon tycker är en mer rättvisande beskrivning – intervjuades nyligen i Läkartidningens podd.

Där berättar hon om hur man som läkare ska fånga upp kvinnor med genital smärta och hur ett bra omhändertagande ser ut. Men också om varför många patienter med den här typen av besvär inte får det.

Vulvodyni är ett samlingsbegrepp för olika smärttillstånd i kvinnans yttre genitalia som framför allt påverkar samlivet.