Varningar i journaler uppmärksammar vårdpersonal på till exempel allergier, missbruk eller psykisk ohälsa, även om patienter har spärrat information. Men det är inte ovanligt att läkare missar att fylla i dessa varningar. Och vissa regioner saknar dessutom en funktion som skickar över varningarna från det egna journalsystemet till det gemensamma Nationell patientöversikt (NPÖ), enligt Doktor 24:s medicinska chef Tobias Perdahl.

– I takt med att allt fler besök görs digitalt blir den här frågan extra tydlig för oss. Vi jobbar ju hela tiden i NPÖ, medan de flesta vanliga vårdgivare nästan bara jobbar i sitt eget journalsystem. Det gör att vi hittar systematiska fel.

Doktor 24 har gjort en lex Maria-anmälan efter att en av företagets läkare skrivit ut ett antidepressivt läkemedel till en patient, utan att ha kontrollerat tidigare journalanteckningar i NPÖ och läkemedelsförteckningen. Patienten, som hade dokumenterad svår psykisk ohälsa, hade spärrat information i journalen, och under de förhållandena skulle läkaren inte ha skrivit ut läkemedlet.

Patienten kombinerade den dos hen fått av Doktor 24 med doser från flera andra vårdgivare vid tidigare tillfällen. Patienten har därefter vårdats en kort tid på sjukhus för läkemedelsförgiftning efter ett suicidförsök. 

Doktor 24 har avslutat läkarens anställning. Men Tobias Perdahl påpekar också att de tidigare vårdgivarna dels inte hade skrivit in någon varning om suicidrisk i NPÖ, dels hade fortsatt skriva ut läkemedlet trots spärr.

Det nu anmälda fallet liknar ett annat som Doktor 24 lex Maria-anmälde för ett år sedan. I båda fallen handlar det om upprepade suicidförsök utan att varningar aktiverats i vare sig journalsystemet eller NPÖ.

– Det har skett en massa förskrivningar av läkemedel av en massa andra aktörer, inte bara oss, som har använts vid suicidförsök vid upprepade tillfällen, säger Tobias Perdahl och tillägger:

– Det borde ha gjorts lex Marior flera gånger tidigare i och med att det är ett upprepat beteende som slunkit igenom vården.

Han säger också att det finns regioner som inte har aktiverat en funktion i sina journalsystem som gör att varningarna går över till NPÖ. Det gör att läkare på Doktor 24 och andra vårdgivare inte ser varningarna, även om läkarna skrivit in dem.

Tobias Perdahl tycker nu att vårdgivare ska arbeta mer för att varningarna ska införas och synas i NPÖ. Han vill att chefläkargrupper systematiskt går igenom exempelvis patienter som gjort flera suicidförsök inom loppet av en kort tid, och ser till att deras journaler har varningar.

– Då kan man fånga upp när det missas av den enskilde läkaren. I dag är det inget som garanterar att det finns en varning på en sådan patient. Och det är ett systematiskt problem, säger han.