Niki Shams, ny ordförande för SLF student, tycker att underläkarnas löner har försummats för länge.

I helgen höll SLF student sitt fullmäktigemöte. Då valdes Niki Shams till ny ordförande. Hon har tidigare haft posten som vice ordförande.

Vem är du?

– Jag pluggar termin 8 på Karolinska institutet i Stockholm och är en obotligt nyfiken människa, som gillar att göra och lära mig nya saker.

Hur började ditt fackliga engagemang?

– Jag har alltid haft mycket åsikter och det var egentligen det som drev mig in på den fackliga banan. Jag började i partipolitiken i mitt lokala ungdomsförbund för att jag ville påverka och lära mig mer om hur samhället fungerar. Men partipolitiken var mer ideologi än sakfrågor, tyckte jag. Läkarförbundet är däremot en organisation som driver frågor och söker lösningar på riktigt.

Till en början var psykisk ohälsa bland läkarstudenter den fråga som engagerade Niki Shams. Något hon själv har egen erfarenhet av.

– Jag drabbades av ganska mycket psykisk ohälsa under termin ett. Jag hade sådana ångest- och panikattacker att jag inte klarade tentorna. Jag tog paus från studierna i ett helt år, gick i terapi och lärde känna mig själv bättre. När jag var tillbaka på banan igen och hade de redskap jag behövde för att klara mig, kände jag att jag ville dela med mig av det jag lärt mig. Ingen annan ska behöva utstå detta!

Vilka frågor tycker du är viktigast 2020?

– Det är ett speciellt år. Det är avtalsrörelse och underläkarlönerna är i botten. De sjunker och sjunker och nu får det vara nog. Underläkarnas löner har försummats för länge. Implementeringen av nya läkarutbildningen är en annan fokusfråga. I mars söker universiteten tillstånd för utbildningen. Vi kommer att lusläsa allt för att se till att våra tankar finns med i förslagen.

Vilken blir den största utmaningen med den förändrade läkarutbildningen?

– Man vill trycka in väldigt mycket. Den 5,5 år långa utbildningen är väldigt kompakt redan nu. Utmaningen tror jag blir att ge kvalitativ utbildning utan att bara skumma över viktiga frågor. Samtidigt måste schemaläggningen vara rimlig.

Avgående ordföranden Theodor Lav har tre år kvar på läkarutbildningen och lägger det fackliga arbetet på is tills han är klar med studierna.

Vad är du mest stolt över under ditt år som ordförande?

– Att ha varit med och lyft Sveriges läkarförbundet student. Jag tycker att vi har lyckats komma fram och synts i frågorna som vi driver – bland annat löner genom »Aprilskämtet«, lämplighet på läkarprogrammet, att man inte ska införa betyg på läkarprogrammet, att läkarstudenter ska ha en rimlig schemaläggning och att underläkare inte ska jobba som sjuksköterskor.

Vad har du för råd till Niki Shams som tar över snart?

– Att fortsätta driva de här viktiga frågorna och inte vika sig för kritik. I stället gäller det att samla på sig allt det goda och peppande som vi också får, framför allt från våra medlemmar.

Övriga som valdes till förbundsstyrelsen var Elin Ekdahl (vice ordförande), David Josefsson (ledamot Örebro), Fredrik Gustafsson (ledamot Umeå), Rebecka Skarstam (ledamot Stockholm), Jesper Sternley (ledamot Uppsala), Klara Westman (ledamot Linköping), Juuso Kuikka (ledamot Göteborg), Martin Macek (ledamot Lund).

Elin Ekdal kommer att vara adjungerad i Läkarförbundets förbundsstyrelse medan Niki Shams fortsätter som ledamot i förhandlingsdelegationen.

Läs också:

Han blir SLF students ordförande