Som Läkartidningen tidigare skrivit har de havererade närsjukvårdsteamen i Skaraborg blivit en het politisk potatis. I år sade läkarna i de tre teamen upp sig. Efter uppsägningarna har ett närsjukvårdsteam pausats medan de två andra har gått på lågvarv utan fasta läkare, men med medicinskt stöd från läkare från medicinkliniken vid Skaraborgs sjukhus. 

Läkartidningen har tidigare intervjuat två av de tre läkarna, som uppger att anledningen till att de slutade var hög arbetsbelastning i kombination med bristande stöd från Skaraborgs sjukhus.

– Sjukhuset har kört detta i sank, sa en av läkarna.

Närsjukvårdsteamen utgår från sjukhuset och består normalt av en specialistkompetent läkare – helst en internmedicinare eller geriatriker – och två sjuksköterskor.

Teamen är en viktig del av den så kallade Skaraborgsmodellen, mobil närvård som ger multisjuka äldre vård i hemmet och bygger på samverkan mellan kommunal hälso- och sjukvård, hemsjukvård, primärvård och sjukhusvård.

Arbetssättet har fått både nationell och internationell uppmärksamhet. Utredaren Göran Stiernstedt såg exempelvis Skaraborgsmodellen som en förebild för flera förslag i betänkandet Effektiv vård.

Efter att ha fått kännedom om problemen med de tre närsjukvårdsteamen i Skaraborg begärde Östra hälso- och sjukhusvårdnämnden i oktober att få en handlingsplan från Skaraborgs sjukhus om hur de ska lösa krisen och få teamen på fötter igen.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar teamen med 8,2 miljoner kronor. Enligt ett tidigare politiskt beslut ska även ett ytterligare närsjukvårdsteam starta i Skaraborg nästa år.

Sjukhuset uppger nu att en arbetsgrupp arbetar med att se över hur uppdraget bäst kan skötas framöver. Ett problem med närsjukvårdsteamen är att modellen med en fast läkare per team är för sårbar, enligt sjukhusledningen. Målet är att inrätta fyra team i Skaraborg som utgår från den medicinska somatiska vården på Skaraborgs sjukhus – som finns på flera orter – men exakt hur det ska ske är inte klart. Planen är att de nybildade teamen ska vara igång under första halvåret nästa år.

– Förslaget till handlingsplan som nu ligger innebär att man jobbar med de fyra medicinenheterna på Skaraborgs sjukhus och då kan bygga fyra team kring dem. Då kan man hantera flera patientgrupper också och fler av våra medborgare kan få nytta av teamen, säger Pär Johnson, ordförande i Skaraborgs sjukhusstyrelse, till Nya Lidköpings-tidningen.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden är nöjd med det pågående arbetet. Nämnden skriver att det pågår »ett intensivt arbete för att utveckla en helt ny form och struktur för en robust organisation genom samordning i den interna organisationen och ökad samverkan med primärvården om närsjukvårdsteamens fortsatta utveckling«.

Gunilla Druve Jansson (C), som är ordförande i nämnden, säger att de kommer att fortsätta följa arbetet och ha en dialog med Skaraborgs sjukhus om teamen.

– Vi kommer inte släppa det, säger hon till Nya Lidköpings-tidningen.

De flesta av patienterna som tidigare fått hjälp av närsjukvårdsteamen har efter att läkarna slutat i stället skrivits ut till hemsjukvårdsläkare, som utgår från primärvården.

Läs också:

Närsjukvårdsteamen i Skaraborg en het potatis

Hyllad Skaraborgsmodell på väg att kollapsa

Skaraborgs sjukhus: »Vi behöver se över modellen för teamen«