Andreas Fischer, kirurg och ordförande för Sjukhusläkarna Stockholm, anser att regeringen bör gå in och stoppa varslen i Stockholm. I en intervju i Dagens Arena säger han att regeringen bör överväga en tvångsförvaltning av sjukvården i hela landet.

– Regeringen borde överväga att tvångsförvalta sjukvården i Stockholm. Och i fler regioner än så. I nuläget klarar inte regionerna att driva stabila sjukvårdsorganisationer och inte heller att upprätthålla ekonomin. 18 av 21 regioner håller i princip på att gå i konkurs. Det är så illa i så många regioner att jag anser att regeringen bör se över en tvångsförvaltning av sjukvården på ett nationellt plan, säger han.

Den nyligen aviserade kömiljarden är inte tillräcklig, menar han, och i hans region, Stockholm, är krisberedskapen nu så låg att sjukvården inte ens skulle klara en allvarlig trafikolycka om varslet av de 300 läkarna realiseras. Antalet vårdplatser har minskat, befolkningen har ökat.

– Vi har väldigt begränsat med brännskadeenheter, väldigt begränsat med traumakirurgiska enheter, väldigt begränsat antal vårdplatser. Att då som i Region Stockholm varsla vårdpersonal … jag anser att regeringen borde gå in och stoppa varslen. Det här är samhällsfarligt.

– Hela samhällsresursen, hela katastrofberedskapen och patientsäkerheten är så låg nu att det är alarmerande. Tar inte regeringen det här på allvar är vi illa ute som nation. Vi har inte förmåga stå emot ens ett större skadeutfall oavsett anledning, säger han i artikeln.

Om utvecklingen fortsätter kommer läkare att säga upp sig, det blir svårare att rekrytera till läkarutbildningen och antalet privata sjukförsäkringar kommer att öka, vilket riskerar att slå sönder den offentliga vården, menar Andreas Fischer.