I dag har alla regioner i landet anslutit sig till Journalen, en tjänst som gör att patienterna kan läsa sin journal på internet. Tjänsten tillhandahålls av Inera, ett bolag som ägs av landets regioner, kommuner samt organisationen Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

Ineras mål är att alla invånare ska kunna se allt som har skrivits om dem i sjuk- och tandvårdens journalsystem innan 2020 är slut. Det finns också en princip om att anteckningarna ska göras tillgänglig direkt när de är införda i Journalen.

Men i vissa fall kan det skapa onödig oro hos patienterna om läkarna inte hinner gå igenom informationen och förklara för dem. Det menar fyra överläkare på onkologiska kliniken och strålningsfysik vid Länssjukhuset Kalmar. 

– Vi är positiva till journal på nätet – det ökar delaktigheten i vården. Men vi vill kunna agera professionellt och ge besked på ett ordnat sätt, säger Magnus Lagerlund som är överläkare och basenhetschef.

I ett öppet brev till bland andra socialminister Lena Hallengren (S), också hon från Kalmar, skriver han och tre andra överläkare att sjukvården måste få möjlighet att förmedla känslig information i personliga möten med patienten innan den publiceras i Journalen.

– Jag tror inte riktigt att man har tänkt på att patienter som är under utredning kan gå in och läsa saker som är ganska ångestskapande och svåra att hantera på egen hand. Patienten kanske inte har sitt besök på mottagningen förrän flera dagar senare, säger överläkare Mats Andén.

Författarna till det öppna brevet föreslår det ska finnas en tidsspärr för viss information så att läkarna hinner gå igenom den med patienten innan den publiceras i Journalen. De föreslår 14 dagar för osignerade anteckningar och 30 dagar för anteckningar från multidisciplinära konferenser.

– Jag hoppas att vi får ett svar. Jag undrar om man har tänkt på vilka konsekvenser det här kan få, säger Magnus Lagerlund.

Det öppna brevet har publicerats i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Ramverket för åtkomst till Journalen finns på Ineras webblats.