Foto: Mostphotos

Patientnämnden i Region Stockholm har tagit emot fyra anmälningar om levande patienter som registrerats som döda i folkbokföringen.  

– Patientnämnden finner det mycket allvarligt att patienter felaktigt dödförklaras, säger patientnämndens ordförande Marie Ljungberg Schött (M), i ett pressmeddelande.  

Ett av fallen handlar om en kvinna som kontaktade sin bank efter att hennes e-legitimation slutat att fungera. Banken meddelade då att hon var registrerad som avliden utifrån uppgifter i folkbokföringsregistret. Kvinnan kontaktade Skatteverket som meddelade att en läkare som träffat henne i egenskap av jourläkare skrivit fel personnummer på ett dödsbevis.

Ett annat fall handlar om en kvinna på ett vård- och omsorgsboende som vid ett besök på sin vårdcentral fick veta att hon var registrerad som avliden i folkbokföringen. Det visade sig att en läkare knuten till boendet felaktigt hade förklarat kvinnan död. 

Tre av de fyra ärendena gäller samma vårdgivare. I ett av ärendena har vårdgivaren valt att betala ut en ersättning till patientens anhöriga för det inträffade. De andra patienterna har också begärt ersättningen för att de drabbats av praktiska problem och psykiskt obehag, men de har fått avslag. 

De felaktiga dödsförklaringarna innebär även att fyra personer som faktiskt har avlidit inte har fått några dödsbevis. 

– Vi ska inte glömma att det också riskerar att medföra olägenheter för närstående till den person som faktiskt har avlidit och för vilken det inte utfärdats ett dödsbevis. Det är vidare allvarligt att patienter inte får information gällande ersättning och att vårdgivare inte bedömer rätten till ersättning på ett korrekt och likartat sätt, säger Marie Ljungberg Schött.

Orsakerna till misstagen varierar. Vårdgivarna anger att namn blivit sammanblandade, att felaktiga personnummer skickats in till Skatteverket och att olika journalsystem inte kommunicerat med varandra. I något fall är det den mänskliga faktorn som orsakat missförståndet.

Med anledning av de felaktiga dödsfallen har patientnämnden i Region Stockholm undersökt omfattningen av problemet. Statistik från Skatteverket visar att det skett en stadig ökning de senaste 20 åren. De senaste två åren rör det sig om 14 fall per år. 

Patientnämndens kommer att ta upp frågan om felaktigt utfärdade dödsbevis som ett principärende vid ett sammanträde den 17 december. Bland annat vill man veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minska risken för fel, samt om särskilda bestämmelser eller informationsinsatser bör införas för vårdgivare i Region Stockholm.