Socialminister Lena Hallegren (S). Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

2016 la den S-ledda regeringen fram ett förslag som syftade till att förbjuda vårdgivare att låta patienter med privat sjukvårdsförsäkring gå före patienter som kommer med remiss från regionerna. Förslaget röstades dock ner i riksdagen av Allianspartierna och Sverigedemokraterna 2017.

Men efter en granskning i Dagens Nyheter, där flera privata vårdgivare uppger att patienter med privat sjukvårdsförsäkring får vård snabbare, ska förslaget dammas av igen.

– Vi kommer lägga fram det här förslaget för riksdagen så att vi kan omöjliggöra för försäkringspatienter att gå före i kön, säger socialminister Lena Hallengren (S) till Dagens Nyheter.

Företrädare för oppositionspartier vänder sig dock emot förslaget, bland annat med hänvisning till att Lagrådet tidigare bedömt att lagförslaget inte behövs.

– Den hälso- och sjukvårdslag vi redan har i dag gör det ju olagligt att gå före i en vårdkö. De privata vårdgivare som tecknat avtal med en region måste leverera på det avtalet innan de börjar leverera till försäkringsbolag. Är det någon vårdgivare som gjort på annat sätt ska de förlora sitt avtal med regionen, säger Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson för Moderaterna, till tidningen.

Läs mer:

Privata vårdbolag prioriterar försäkringspatienter