Staten och Sveriges kommuner och regioner, SKR, har sedan 2006 ingått överenskommelser för att få regionerna att prioritera upp sjukskrivningsfrågan, det som kallas »sjukskrivningsmiljarden«. I den senaste överenskommelsen, som gäller 2020, avsätts 944 miljoner kronor »för insatser som bidrar till en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess«.

– Satsningen fokuserar på ökad kompetens i sjukskrivningsfrågor för läkare, rehabiliteringskoordinatorer och annan hälso- och sjukvårdspersonal, säger Marie Morell, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation, i ett pressmeddelande.

Med överenskommelsen ska det fleråriga arbetet med att digitalisera läkarintygen slutföras. Det gör att läkare och Försäkringskassan kan skicka läkarintyg elektroniskt, vilket ska spara tid och resurser samt förbättra dialogen mellan myndigheten och läkarna.

Av 944 miljoner kronorna ska hälften gå till att stärka tillgången till rehabilitering och behandling av patienter med långvarig smärta eller psykisk ohälsa.

Den 1 februari träder en ny lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter i kraft. Syftet är att införa en lagstadgad skyldighet att erbjuda dessa patienter koordineringsinsatser för en återgång till arbete. I tidigare överenskommelser mellan SKR och regeringen har regionerna också fått medel för att utveckla en sådan funktion för koordinering i hälso- och sjukvården.

Under 2020 ska även regionerna med stöd av Socialstyrelsen och SKR utveckla uppföljningsmått för försäkringsmedicin. 

Överenskommelsen för 2020 finns på regeringens webbplats