Muhammad Irfan, doktorand vid Karolinska institutet. Foto: Rikard Samuelsson, Centrum för rättvisa

Som Läkartidningen tidigare berättat nekades Muhammad Irfan förlängt uppehållstillstånd av Migrationsverket då han inte vistats tillräckligt mycket i Sverige. Anledningen var att en del av hans forskning bedrivits vid ett universitet i USA. 

Migrationsverkets beslut överklagades och fallet landade så småningom i högsta instans, Migrationsöverdomstolen. På måndagen beslutade domstolen att upphäva beslutet om utvisning och avskriva målet.

Eftersom domstolens beslut är prejudicerande kan det också få betydelse för fler internationella forskningssamarbeten.

– Migrationsverkets stränga tolkning av lagen riskerade att slå undan benen för svenska forskningsinstitutioners möjlighet att rekrytera internationella doktorander. Den här domen kommer att få stor betydelse för högre studier och forskning i Sverige, säger Christina Bark, docent vid KI och handledare för Muhammad Irfan, i ett pressmeddelande från den ideella stiftelsen Centrum för rättvisa som har engagerat sig i fallet.

Muhammad Irfan började som doktorand i medicinsk vetenskap vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid KI i Stockholm 2014. När han fyra år senare var nära disputation, gav inte Migrationsverket honom förlängt uppehållstillstånd. Anledningen var att han gjort en del av sin forskning vid New York Medical College i USA. 

Men nu har Migrationsdomstolen alltså gått emot Migrationsverkets och de tidigare domstolsinstansernas beslut. Migrationsöverdomstolen skriver i sin dom att det redan i utlysningen av doktorandtjänsten framgick att en del av forskningen skulle bedrivas i USA, och att den tiden knappt utgör en fjärdedel. 

Muhammad Irfans vistelse i USA blev något längre än planerat, men Migrationsöverdomstolen anser att det låg bortom hans kontroll. Därför »framstår ett avslag på Muhammad Irfans ansökan inte som rimligt i förhållande till de olägenheter som ett sådant beslut skulle medföra för honom«, skriver domstolen i sitt beslut.

– Migrationsverkets stelbenta tolkning av lagen har inte bara drabbat enskilda doktorander utan alla svenska lärosäten som vill kunna bedriva forskning i samarbete med utländska universitet. Det är därför en seger för svensk forskning att Migrationsöverdomstolen nu har slagit fast att frågan om doktoranders rätt till uppehållstillstånd måste prövas på ett betydligt mer nyanserat sätt än vad Migrationsverket och migrationsdomstolarna har gjort hittills, säger Rikard Samuelsson, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Muhammad Irfan.

 

Läs även:

Beslut att utvisa KI-doktorand tas upp av Migrationsöverdomstolen