I förra veckan stod det klart att Varuförsörjningsnämnden tecknat ett avtal med företaget Onemed. Tanken var att Onemed skulle ta över en del av Apotekstjänsts uppdrag som distributör av sjukvårdsmaterial i fem regioner.

Anledningen till avtalet med Onemed är att Apotekstjänst, som tog över som distributör den 1 oktober, haft stora problem med leveranser av förbrukningsartiklar till de fem regionerna Uppsala, Dalarna, Västmanland, Sörmland och Örebro.

Men nu meddelar den regiongemensamma Varuförsörjningsnämnden och regionerna att man avvaktar med att börja använda den nya lösningen.

Ett skäl är att man ännu inte bestämt vilken eller vilka regioner som ska vända sig till Onemed eller vilka som ska vara kvar hos Apotekstjänst.

– Det är sådana diskussioner som pågår mellan medlemsregionerna just nu, säger Varuförsörjningsnämndens ordförande Behcet Barsom (KD) till Läkartidningen.

Ett annat skäl är att man vill undvika stora förändringar under den här tiden på året.

– Ska man genomföra en stor förändring på ett väldigt känsligt område så kanske inte jul- och nyårshelgerna är bästa tiden att sätta igång en sådan verksamhet.

Han framhåller också att regionerna rapporterar att de får leveranser av Apotektsjänst i högre utsträckning än tidigare. Men det råder fortfarande inte normalläge, och regionerna behöver komplettera med beställningar direkt till enskilda leverantörer.

Kan det gå så pass bra med Apotekstjänst under den närmaste tiden att det inte blir något med Onemed överhuvudtaget? 

– Förhoppningen, och mitt önskemål, är att Apotekstjänst kan leverera på ett sådant sätt att vi hamnar i ett normalläge så att våra sjukhus får de varor de behöver för att hantera sina patienter. Det vore det bästa. Men vi har lärt oss att det är väldigt känsligt och att komplikationer kan ske. Så länge vi inte är i ett normalläge så har vi ett problem och då måste vi kunna hantera det.

Kan du säga något om i hur stor omfattning Onemed ska ta över Apotekstjänsts uppdrag, eller om det finns särskilda produkter som Onemed ska hantera?

– Vi har bett Onemed bygga upp ett lager av artiklar som samtliga regioner handlar. I de diskussioner som sker mellan regionerna handlar det i första hand om att eventuellt en region ska börja handla från Onemed. Vilken region det kommer bli är inte klart i dagsläget.

Du vill inte säga vilken region det handlar om?

– Inte nu, vi är inte riktigt framme där än.

Läs mer:

Onemed ska ta över leveranser från Apotekstjänst