– Fantastiskt roligt, säger Åke Åkesson.

Han är klinikchefen från Karolinska universitetssjukhuset som blev ST-läkare på Öland, och sedermera hjärnan bakom »hemsjukhuset«.

– Det blev stor uppståndelse efter att ni skrivit om mig. Jag hade redan före ert besök fått resa land och rike runt och prata om vår modell. Nu blev det ännu fler resor.

Så kanske är allmänläkaren Åke Åkesson, chef på Borgholms hälsocentral, ytterligare en förklaring till att siffrorna pekar åt rätt håll på de flesta platser i landet. 

Borgholm följer rikssnittet genom att ha halverat väntetiden på sjukhuset för patienter i behov av vård efter hemkoms-ten – men den öländska bedriften är
extra märkvärdig eftersom man åstadkom halveringen trots att man redan dessförinnan pressat ner väntetiden till två dagar.

Vad ligger bakom framgången?

– Tre saker: En god kommunikation mellan hälsocentralen, kommunen och sjukhuset i Kalmar. En målsättning hos alla inblandade att patienter ska vara kvar i hemmet så länge som möjligt. Och en namngiven läkare till varje patient.

Det verkar vara lättare att få hemsjukvård att fungera i mindre kommuner, eller?

– Jag tror inte att storleken är avgörande. Det viktigaste är att varje patient har en fast läkare som är ansvarig för kontakterna med kommunen och sjukhuset.

Hälsocentralen har ett tiotal distriktsläkare och erbjuder alla hemsjukvårdspatienter besök inom ett dygn efter att en kontakt har tagits. I »hemsjukhuset« har ambulanssjukvården en central roll – genom att förmedla trygghet och utlova besök av distriktsläkare senast klockan 11 nästa dag har man fått många patienter att gå med på att stanna hemma i stället för att köras in akut.

Har ni utvecklat »hemsjukhuset« ytterligare på senare tid?

– Ja, det senaste är att alla patienter fått numret till sin doktor så att de själva kan ta kontakt. Allt för att öka tryggheten.

Läs mer: Läkare på språng bäddar för tidig hemgång