Flickor har erbjudits vaccination mot HPV inom ramen för det nationella allmänna vaccinationsprogrammet sedan 2010. Syftet med vaccinationen har varit att skydda mot livmoderhalscancer.

Men sedan dess har HPV-infektioner kunnat kopplas till en rad andra cancerformer som drabbar män. Främst rör det sig om cancer i svalg, penis och anus. 

Därför beslutade regeringen i höstas, efter flera års utredning, att avsätta 56 miljoner kronor för att komma igång med vaccination av pojkar hösten 2020. 

Men nu uppmanar WHO:s expertgrupp för vaccinationsfrågor alla länder att tillfälligt stoppa vaccinering av pojkar, rapporterar Läkemedelsvärlden.  

Orsaken är brist på HPV-vaccin, som enligt expertgruppen kan leda till att vissa länder får svårt att införa eller fortsätta med sina vaccinationsprogram. Eftersom flickor får det allra största skyddet av vaccinet ska de prioriteras. 

Enligt Adam Roth, chef för Folkhälsomyndighetens enhet för vaccinationsprogram, är det oklart om WHO-rekommendationen kommer att påverka planerna på att börja vaccinera svenska pojkar nästa höst. 

– Först avvaktar vi riksdagens budgetbeslut den 18 december, säger han till Läkemedelsvärlden.

Om riksdagen ger grönt ljus för budgetförslaget om vaccination av pojkar kommer planeringen gå vidare.

– Då får vi se om vi behöver fatta några ytterligare beslut med anledning av WHO:s rekommendation. I Sverige är tillgången till HPV-vaccin god. Och i grunden är det väldigt positivt att efterfrågan på vaccinet ökar så kraftigt, säger Adam Roth till Läkemedelsvärlden.

Läs mer:

HPV-vaccin till pojkar i höstbudgeten

HPV-vaccin till pojkar i Blekinge dröjer

Blekinge först med HPV-vaccin för pojkar

Kostnaden för HPV-vaccin till pojkar ska utredas ytterligare

Ny regering krävs för beslut om HPV-vaccin för pojkar