– Vi startar en utredning för att se om det har förekommit oegentligheter och personliga relationer, om det har funnits personer med kopplingar till varandra på båda sidor, säger Jimmy Gottfridsson, pressekreterare vid koncernkontoret i Region Skåne, till Läkartidningen.

Det handlar bland annat om personkopplingar mellan företaget Vårdinnovation Sverige AB och regiondirektör Alf Jönssons barn.

– Jag har fått kännedom om att ett av mina vuxna barn under hösten 2019 haft ett begränsat uppdrag för det aktuella företaget. Även om detta inte berör själva upphandlingen, ska det givetvis granskas, säger Alf Jönsson i ett pressmeddelande.

Vårdinnovation har levererat det system som just nu testas i skånsk primärvård, vilket Läkartidningen tidigare skrivit om. Det är ett sorts smart anamnesverktyg, där förhoppningen är att det ska korta väntetiderna i vården.

Men nu stoppas pilotprojektet med omedelbar verkan.

– Vi ser så pass allvarligt på situationen att vi väljer att helt avbryta samarbetet med leverantören. Vi måste lyfta på alla stenar och se till att alla fakta kommer på bordet. Det har skattebetalarna rätt att kräva av oss. Därför har jag beslutat att en fullständig granskning ska genomföras, säger Alf Jönsson.

Region Skåne tillsätter utredningen, som ska utföras av en extern part, efter uppgifter som framkommit när tv-programmet Uppdrag Granskning har hört av sig med frågor.

– Vi ska titta på allt och där ingår om det är några oklarheter i upphandlingen, säger Jimmy Gottfridsson

Pilotprojektet läggs på is nu, det avbryts inte för gott?

– Det är en fråga som utredningen får besvara.

Läkartidningen har sökt Alf Jönsson och Vårdinnovation för en kommentar.

Läs även:

Smart anamnes ska korta väntetider i Skåne