Akademiska sjukhuset går back hundratals miljoner kronor och måste dra åt svångremmen. Som Läkartidningen berättade i början av månaden håller ett sparprogram att ta form för Akademiska sjukhuset. Bland de åtgärder som föreslagits av tjänstemännen finns en skarpare kontroll på personalkostnader, halverade resekostnader och att inköpt vård ska ligga kvar på 2019 års nivåer.

På måndagskvällen röstades förslaget igenom i sin helhet av sjukhusstyrelsen. Och nu har det detaljerats något. 280 miljoner kronor ska sparas in på personalsidan: 60 miljoner på hyrpersonal och 220 på anställda.

Men det är i nuläget inte bestämt närmare hur besparingarna ska göras eller vilka personalgrupper som berörs.

– Nej inte i detalj. Det som händer nu är att sjukhusledningen kommer att ha ett möte och utifrån det kanske det börjar utkristallisera sig lite mer. Men på politisk nivå har vi inte fattat beslut om detaljerna, säger Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande i sjukhusstyrelsen, till Läkartidningen.

Enligt de senaste beräkningarna gjorde Akademiska sjukhuset ett underskott på 527 miljoner kronor i fjol. Och redan nu ser det här året ut att innebära ett underskott på 680 miljoner kronor. 

Sjukhusstyrelsen har godkänt ett underskott på 203 miljoner kronor. Men det innebär fortfarande att flera hundra miljoner kronor måste sparas in.

Knut Bodin, läkare och ordförande i Sacorådet i Region Uppsala, tycker att besparingsförslaget på personalsidan är orimligt och vill se en konsekvensanalys. 

– Jag tror inte att det här går att genomföra. Jag är orolig för både patientsäkerhet och personalens arbetsmiljö, säger han till Upsala Nya Tidning

Även Socialdemokraterna vill se en konsekvensanalys och vid sjukhusstyrelsens möte på måndagen yrkade partiet därför på en återremittering, vilket fick avslag. Även Vänsterpartiet invände och yrkade på att sparåtgärderna helt skulle avslås och att sjukhusstyrelsen skulle informera regionstyrelsen om att uppdraget inte klaras inom budgetramarna.

 

Läs även:

Nytt sparpaket väntar Akademiska sjukhuset

Underskottet på Akademiska passerar en halv miljard

Akademiska får tre år på sig att nå nollresultat