– Jag tror de flesta accepterar det, säger Clas Hjertqvist, verksamhetschef på akutkliniken på Centrallasarettet i Växjö, till Smålandsposten.

Men han tillägger också att undantag kan göras om någon patient behöver det, till exempel ett litet barn som kommer in med båda sina föräldrar.

Att begränsa antalet anhöriga som följer med in på akutmottagningen förekommer även på andra håll i landet. Åtgärden infördes exempelvis i Västerås för några år sedan.

I Växjö kommer dessutom dörrarna mellan väntrum och mottagningen att låsas kvälls- och nattetid. Sedan tidigare finns även ordningsvakt närvarande de tiderna.

Mängden hot och våld på Växjös akutmottagning har ökat över tid. Enligt Clas Hjertqvist är den ökade arbetsbelastningen en bidragande orsak. Antalet patienter har blivit större och på en femårsperiod har handläggningstiden för patienterna ökat med 40 procent. 2014 var den i snitt 170 minuter, att jämföra med 235 minuter i fjol.

Den längre handläggningstiden beror i sin tur på brist på vårdplatser, säger Clas Hjertqvist. Och den beror på att för få sjuksköterskor är anställda.

Enligt statistik från Region Kronoberg, som Smålandsposten har tagit del av, har antalet anmälda incidenter ökat kraftigt på länets båda akutmottagningar de senaste åren. 2008–2011 rörde det sig om en handfull totalt sett. 2016 och 2017 var det tiotalet per år. Men 2018 rapporterades 32 incidenter och 2019 var siffran 40.

Bilden stämmer överens med en enkät Läkartidningen gjorde i fjol. De flesta av de 17 regioner som svarade, uppgav att hotbilden har förändrats de senaste åren. Det kan handla om gängkonflikter som för våldet närmare sjukvården eller att frustrerade patienter och anhöriga oftare tar till hot för att få sin vilja igenom. 

Centrallasarettet i Växjö inför de nya rutinerna på prov med start nästa vecka. 

 

Läs även:

Många läkare utsatta för hot och våld

Läkare vill slippa visa namnbrickan på akuten

Regeringen föreslår straff för »sabotage mot blåljusverksamhet«

Fler väktare och larm när vården höjer säkerheten

Läkarförbundet: »Polisanmälan ska göras direkt«

Hot och våld i sjukvården: – »Jag vet allmänläkare som fått hotfulla brev hemskickade«