Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten: Foto: Folkhälsomyndigheten

Än så länge har alla prov för 2019-nCoV gjorts vid Folkhälsomyndighetens nationella laboratorium i Solna. Hittills har tiotalet prov skickats för analys, uppger myndigheten. Proven har budats med bil, men kan även flygas vid behov.

Man följer Världshälsoorganisationens rekommendation och gör en första PCR (polymeraskedjereaktion) för att identifiera viruset, vilket tar fyra till fem timmar. Skulle det vara positivt måste man göra ytterligare två PCR för att verifiera den första, vilket tar ytterligare två till tre timmar. 

I Linköping finns landets hittills enda högisoleringsenhet. Men i ett grundscenario flyttar man inte en smittad patient dit, säger statsepidemiolog Anders Tegnell vid Folkhälsomyndigheten.

– Det beror på hur pass sjuka de blir. Men man utgår ifrån att de kan hanteras i ett isoleringsrum som vilka luftvägsinfekterade patienter som helst.

Hur farligt är viruset?

– Rent kliniskt är signalerna hittills att det inte är lika farligt som sars eller mers, andra coronavirus vi känner till. Det verkar inte ligga på samma höga dödlighet eller ge så svåra infektioner som de gjorde. Och den datan tycker jag blir mer och mer stabil.

Anders Tegnell poängterar att det är svårt att bedöma hur snabbt smittan sprids. Den tycks dock spridas relativt snabbt i Kina.

– Där har man en skillnad från sars och mers. De spreds inte alls effektivt ute i samhället utan de spreds framförallt i sjukvården. Här verkar det närmast vara tvärtom. 

I Kina har dock en läkare som vårdat smittade patienter i Wuhan, där viruset först upptäcktes, själv smittats och omkommit, uppger bland andra Guardian med hänvisning till kinesiska medier. I den 62-årige läkarens fall ska en bakomliggande sjukdom funnits med i bilden. Även en 51-årig läkare som vårdat smittade patienter har avlidit. I det fallet rörde det sig om en hjärtattack och det är oklart om han hade smittats av 2019-nCoV.

Det tycks vara patienter med en redan känd sjukdomsbild som drabbats hårdast. Det är dock fortfarande en liten grupp man kunnat titta på och det är tidigt i epidemin, säger Anders Tegnell.

– De patienter som beskrivits sjuka, åtminstone de 20–30 första dödsfallen, hade genomgående allvarliga grundsjukdomar. Huvudandelen av fallen är nog sådana, säger Anders Tegnell och tillägger att man med fler beskrivna fall kanske kommer att hitta undantag.

När Världshälsoorganisationen summerade utbrottet på söndagen var drygt 2 000 personer smittade. Av dessa hade nära 30 fall upptäckts i 10 andra länder. Totalt har 56 människor bekräftats döda.

Smittskyddsfrågor från den svenska vården brukar hanteras av de regionala smittskyddsenheterna. De stämmer av med Folkhälsomyndigheten om nationella behandlingsrekommendationer. 

Men när läkare misstänker att det kan vara aktuellt med provtagning kan de vända sig direkt till Folkhälsomyndigheten. Det kan gälla frågor om vad som är lämpligast provmaterial eller om patienten uppfyller falldefinitionerna, säger Karin Tegmark Wisell, chef över avdelningen för mikrobiologi som hanterar inkommande prover.

– Sedan fredagen förra veckan har vi kanske haft ett till fem samtal per dag, där man haft en individ som vistats i Hubei-provinsen och insjuknat i någon form av luftvägssymtom. Då har vi haft en låg tröskel; vi har tyckt att det har varit bättre att ta prov, även om symtombilden inte är så allvarlig som i de fall som beskrivits, säger hon.

I det läge Sverige befinner sig i nu, där man undersöker misstänkta fall, fungerar beredskapen väldigt bra, tycker Anders Tegnell. Där finns en stor vana från exempelvis hanteringen av mässling.

– I vilken utsträckning vården sedan kan ta hand om stora mängder patienter får vi se den dag det händer. Det finns pandemiplaner i alla regioner och dem får man luta sig emot när man ska försöka utöka kapaciteten och ta emot fler sjuka personer.

Internationellt tycker han också att smittan hanteras bra. Han berömmer Kina för att samarbeta och dela information på ett mycket bättre sätt än under exempelvis sars-utbrottet.

– Det visar att det internationella nätverket för att hantera den typen av infektioner fungerar väldigt bra i dag. Jag tror inte att vi kan komma efteråt och säga att vi inte gjorde tillräckligt. Här har man verkligen tagit i från fotknölarna, säger Anders Tegnell.