Som Läkartidningen berättade häromdagen kommer Akademiska sjukhuset att försöka spara 280 miljoner kronor i personalkostnader. Av dessa gäller 220 miljoner kronor den egna personalen och 60 miljoner hyrpersonal.

Nu inför också sjukhuset ett anställningsstopp för läkare, handläggare och administrativ personal.

– Det är ett sätt att skapa lite av en frist för att säkerställa de övriga åtgärderna, så att vi får ett stopp på ökningen av både kostnader och antal årsarbetare, säger Akademiska sjukhusets ekonomidirektör Bo Strömquist till Läkartidningen.

Anställningsstoppet samverkades med facken förra fredagen och förankrades i sjukhusledningsgruppen på onsdagen.

– Tillgängligheten kommer sannolikt att påverkas, men trots åtstramningarna ska vi erbjuda patienterna en god vård, säger sjukhusdirektör Eric Wahlberg i ett pressmeddelande.

Akademiska sjukhuset gjorde ett underskott på 527 miljoner kronor i fjol, vilket kommer att öka i år om sjukhuset inte gör något åt saken. Åtgärdsplanen har som mål att få ekonomin i balans till 2022.

I planen ingår också halverade rese- och utbildningskostnader samt att kostnaderna för inköpt vård ska frysas på 2019 års nivåer under perioden 2020–2022. Även kostnaderna för medicinsk service och material ska minska.

Av de 280 miljonerna som ska sparas på personalkostnader har verksamheterna själva tagit fram besparingar på 100 miljoner kronor. När inte det räckte beslutade sjukhusdirektören om ytterligare 180 miljoner kronor i effektiviseringar.

– Just nu är vi i en kvalitetssäkringsfas för att säkerställa att det inte blir en orimlig belastning på något verksamhetsområde som redan har tagit ett ganska rejält grepp själv genom de egna förslagen, säger Bo Strömquist.

Det är ännu inte klart vilka personalgrupper som berörs av besparingarna på personalsidan.

– I nuläget läggs inga varsel, men totalt sett ska antalet årsarbetare minska under året genom till exempel minskning av hyrpersonal. Om detta inte räcker blir det aktuellt med ytterligare personalminskningar framöver, säger sjukhusdirektör Eric Wahlberg.

 

Läs även:

Akademiska ska spara 280 miljoner på personal

Nytt sparpaket väntar Akademiska sjukhuset

Underskottet på Akademiska passerar en halv miljard

Akademiska får tre år på sig att nå nollresultat